Apie mokymosi galimybes Zarasų profesinėje mokykloje

Pirmadienį (balandžio 8 d.) Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje lankėsi  Zarasų profesinės mokyklos bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėja Edita Kondratavičiūtė. Viešnia susitiko su I ir IIg kl. mokiniais. Susitikimo metu buvo pristatytos šios mokyklos profesinio mokymo  programos, mokymosi galimybės turintiems pagrindinį išsilavinimą ir jo dar neįgijusiems, paaiškinta, kuo individualus ugdymo(si) planas, kurį susidaro vidurinį išsilavinimą nusprendę profesinėje mokykloje įgyti mokiniai, skiriasi nuo individualaus ugdymo(si) plano nusprendusiems savo mokymąsi tęsti gimnazijoje, įvardijo kitus mokymosi skirtumus.

Susitikime su IIg kl. mokiniais

Viešnia papasakojo apie Zarasų profesinės mokyklos mokinių dalyvavimą Erasmus+ mobilumo programoje – galimybes mokiniams tobulinti savo profesines kompetencijas užsienio šalyse - Portugalijoje, Ispanijoje, Italijoje ir pan., aptarė socialinius klausimus – gyvenimo sąlygas mokyklos bendrabutyje, maitinimąsi, kainas, stipendiją ir jos dydį lemiančius kriterijus. Gerb. Edita pakvietė mokinius atvykti į Zarasų profesinę mokyklą balandžio 12-13 d. Tuomet vyks Atvirų durų renginys, kurio metu  mokiniai patys galės apžiūrėti profesinės mokyklos edukacines erdves, pabendrauti su dalykų ir profesijos mokytojais, moksleiviais, plačiau susipažinti su profesinio mokymo programų turiniu.

Pristatyta Erasmus plus mobilumo programa

Manau, mokiniai praplėtė savo pažinimo kompetenciją – labiau pažino mokymosi galimybes arčiausiai mūsų esančioje profesinėje mokykloje, praplėtė savo ugdymosi karjerai kompetencijas, kurios padės jiems priimti sprendimus projektuojant savo ateitį ir renkantis tolimesnį savo mokymosi kelią.

Autorius:
Jovita Vainikevičiūtė, karjeros specialistė

Nuotraukų autorius(-iai):
Jovita Vainikevičiūtė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos