Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2022 m.

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Vanda Normantienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė

2.

Ilona Pužienė

Mokytoja

Sekretorė

3.

Jurgita Kazlienė Socialinė pedagogė Narė

4.

Birutė Kundavičienė Socialinė pedagogė Narė

5.

Aušra Krištapavičienė Specialioji pedagogė, psichologė Narė

6.

Renata Šėžienė

Logopedėi

Narė

7.

Danguolė Šileikienė Mokytoja, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė Narė

8.

Birutė Razmanavičienė Tėvų atstovė Narė
9. Ligita Gaulytė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Narė
10. Gitana Šuminienė Pradinių klasių mokytoja Narė
11. Ilona Šukienė Etikos mokytoja Narė

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45