Didžiuojamės
Padėkos raštas Endiui Narkevičiui - Marovui
Sveikiname Ainą Narkevičiūtę - Marovą, 7 k. mokinę, 7-ojoje Lietuvos 5-8 kl. mokinių STEAM...
Sveikiname Endį Narkevičių - Marovą, Ig klasės mokinį, rajono mokyklų 7-10 klasių mokinių...
Sveikiname Mindaugą Paurį, IVg klasės mokinį
Sveikiname Marką Jarmalavičių, IIIg klasės mokinį, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konku...
Sveikiname Mindaugą Paurį, IVg klasės mokinį,
Sveikiname Pijų Ruzgą, II klasės mokinį,
Sveikiname Marką Jarmalavičių, IIIg klasės mokinį,
Sveikiname XVII Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajone
Sveikiname anglų kalbos olimpiadoje rajone užėmusias prizines vietas
Sveikiname Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiadoje rajone užėmusius prizines...