Vidurinis ugdymas

Už vidurinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakingas

Rimantas Garuolis Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 • 1983 m. baigė VVU ir įgijo istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo kvalifikaciją.
 • Nuo 1993 m. dirba Dusetų Kazimiero Būgos vidurinės mokyklos istorijos mokytoju. Įgijo mokytojo metodininko kvalifikaciją.
 • Nuo 2000 m. – direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Darbo laikas

 

Darbo valandos

Pirmadienis

7.55 - 9.55, 11.00 - 12.00, 15.00 - 16.00

Antradienis

7.55 - 9.55, 11.00 - 12.00, 14.00 - 15.00

Trečiadienis

7.45 - 8.45, 11.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Ketvirtadienis

7.55 - 9.55, 11.00 - 12.00, 15.00 - 16.00

Penktadienis

7.45 - 8.45, 11.00 - 14.00

Kontaktai Telefonas (8 385) 56 534

El. paštas garuolis@kbuga.lt
El. paštas Rašyti

Informacija

Baigę pagrindinio ugdymo programos II dalį, mokiniai gali mokytis pagal Vidurinio ugdymo programą. Vidurinio ugdymo programa vykdoma vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Ugdymo programų aprašu, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Geros mokyklos koncepcija, Bendraisiais ugdymo planais. Programos paskirtis- padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis.

Dokumentai

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.15 – 13.00
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45