Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85

Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:  

 • pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • keleivių (moksleivių vežimas į mokyklą ir atgal) vežimas autobusais mieste ir priemiestyje, kodas 49.31.10;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
 • kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;
 • pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas, kodas 41.20.20;
 • kraštovaizdžio tvarkymas, kodas 81.30.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.15 – 13.00
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45