Mokytojo padėjėjas

Mokytojų padėjėjomis gimnazijoje dirba

Daiva Barzdaitė Mokytojo padėjėja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.45 – 16.15

11.30 – 12.00

Antradienis

7.45 – 16.15

11.30 – 12.00

Trečiadienis

7.45 – 16.15

11.30 – 12.00

Ketvirtadienis

7.45 – 16.15

11.30 – 12.00

Penktadienis

7.45 – 16.15

11.30 – 12.00

Kontaktai

El. paštas barzdaite@kbuga.lt
El. paštas Rašyti

Liuda Kaškauskienė Mokytojo padėjėja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.45 – 16.15

11.00 – 11.30

Antradienis

7.45 – 16.15

11.00 – 11.30

Trečiadienis

7.45 – 16.15

11.00 – 11.30

Ketvirtadienis

7.45 – 16.15

11.00 – 11.30

Penktadienis

7.45 – 16.15

11.00 – 11.30

Kontaktai

El. paštas kaskauskiene@kbuga.lt
El. paštas Rašyti

Mokytojo padėjėjo veiklos tikslas - padėti dalyvauti ugdymo ir popamokinėje veikloje mokiniams, turintiems vidutinių, didelių arba labai didelių specialiųjų poreikių.

Mokytojo padėjėjo funkcijos

 • Padeda mokiniui orientuotis aplinkoje, susitvarkyti, judėti,
 • Padeda mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti,
 • Paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant,
 • Padeda perskaityti ar perskaito tekstus, išspręsti uždavinius, skirtus mokymuisi,
 • Padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą,
 • Padeda tinkamai naudotis ugdymui skirtomis priemonėmis bei technika,
 • Padeda mokiniui (mokinių grupei) įsitraukti į popamokinę veiklą (pailgintos dienos grupė, neformalusis švietimas, renginiai, išvykos) ir pagal galimybes joje dalyvauti,
 • Padeda apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena,
 • Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45