Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2024-02-27 15:43 Naujiena sukurta: Sveikiname
2. 2024-02-26 08:17 Naujiena sukurta: Būkime viena stipri šeima
3. 2024-02-21 08:43 Dokumentas atnaujintas: 2023-2024 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
4. 2024-02-20 10:17 Naujiena atnaujinta: Sveikiname
5. 2024-02-20 10:04 Dokumentas sukurtas: Dalyko, dalyko programos kurso keitimo tvarkos aprašas
6. 2024-02-15 13:12 Naujiena sukurta: Sveikiname
7. 2024-02-14 10:53 Puslapis atnaujintas: Mokiniams
8. 2024-02-14 10:44 Dokumentas atnaujintas: Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m.
9. 2024-02-13 12:29 Naujiena sukurta: Ugdymo procesas bus organizuojamas nuotoliniu būdu
10. 2024-02-13 09:45 Naujiena atnaujinta: Sveikiname
11. 2024-02-13 08:15 Naujiena atnaujinta: Sveikiname
12. 2024-02-13 08:13 Naujiena atnaujinta: Sveikiname
13. 2024-02-13 08:08 Naujiena atnaujinta: Sveikiname
14. 2024-02-12 17:51 Naujiena sukurta: Sveikiname
15. 2024-02-12 17:50 Naujiena sukurta: Sveikiname
16. 2024-02-12 17:48 Naujiena sukurta: Sveikiname
17. 2024-02-12 10:51 Dokumentas atnaujintas: Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos ugdymo planas 2023-2024 ir 2024-2025 m.m.
18. 2024-02-12 10:47 Dokumentas atnaujintas: 2021-2022 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraštis
19. 2024-02-12 10:31 Puslapis atnaujintas: Mokiniams
20. 2024-02-12 10:28 Dokumentas atnaujintas: Mokinio individualaus plano dalykų, kursų keitimo tvarka
21. 2024-02-12 10:27 Dokumentas atnaujintas: 2021-2022 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) tvarkaraštis
22. 2024-02-12 10:26 Puslapis atnaujintas: Mokiniams
23. 2024-02-12 10:10 Dokumentas atnaujintas: Mokinio individualaus plano dalykų, kursų keitimo tvarka
24. 2024-02-12 10:09 Dokumentas atnaujintas: Prašymo forma laikyti kitus brandos egzaminus
25. 2024-02-12 10:07 Dokumentas atnaujintas: Prašymo forma laikyti menų ir technologijų egzaminą
26. 2024-02-12 09:22 Dokumentas sukurtas: 2023-2024 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
27. 2024-02-12 08:30 Naujiena sukurta: Dusetų tinklininkai geriausi rajone
28. 2024-02-09 10:37 Dokumentas sukurtas: Gimnazijos lygių galimybių politika
29. 2024-02-09 10:34 Dokumentas sukurtas: Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos dovanų politika
30. 2024-02-09 10:27 Dokumentas atnaujintas: Įsakymas dėl Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos mokymosi pasiekimų gerinimo, individualios pažangos stebėjimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašo pakeitimo
31. 2024-02-09 10:27 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas
32. 2024-02-09 10:27 Dokumentas atnaujintas: Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
33. 2024-02-09 10:27 Dokumentas atnaujintas: Tėvų informavimo tvarkos aprašas
34. 2024-02-09 10:27 Dokumentas atnaujintas: Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas
35. 2024-02-09 10:27 Dokumentas atnaujintas: Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
36. 2024-02-09 10:27 Dokumentas atnaujintas: Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
37. 2024-02-09 10:27 Dokumentas atnaujintas: Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas
38. 2024-02-09 10:27 Dokumentas atnaujintas: Mokymosi pasiekimų gerinimo, individualios pažangos stebėjimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas
39. 2024-02-09 10:27 Dokumentas atnaujintas: Metinio veiklos vertinimo ir pokalbio su pedagoginiu darbuotoju tvarkos aprašas
40. 2024-02-09 10:27 Dokumentas atnaujintas: Mokinių elgesio taisyklės ir skatinimo, drausminimo bei poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka (papildymas)
41. 2024-02-09 10:27 Dokumentas atnaujintas: Profesinio orientavimo vykdymo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje tvarkos aprašas
42. 2024-02-09 10:27 Dokumentas atnaujintas: Pamokų lankomumo bei priežiūros tvarkos aprašas
43. 2024-02-09 10:27 Dokumentas atnaujintas: Mokinio individualaus plano dalykų, kursų keitimo tvarka
44. 2024-02-09 10:27 Dokumentas atnaujintas: Darbo tvarkos taisyklės
45. 2024-02-09 10:27 Dokumentas atnaujintas: Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
46. 2024-02-09 10:27 Dokumentas atnaujintas: Mokinių elgesio taisyklės ir skatinimo, drausminimo bei poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka
47. 2024-02-09 10:27 Dokumentas atnaujintas: Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas
48. 2024-02-09 10:27 Dokumentas atnaujintas: Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos tvarkos aprašas
49. 2024-02-09 10:27 Dokumentas sukurtas: Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas
50. 2024-02-09 08:08 Dokumentas sukurtas: 2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45