Pagrindinio ugdymo II dalis

Už pagrindinio ugdymo paslaugos I dalį gimnazijoje atsakingas

Rimantas Garuolis Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 • 1983 m. baigė VVU ir įgijo istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo kvalifikaciją.
 • Nuo 1993 m. dirba Dusetų Kazimiero Būgos vidurinės mokyklos istorijos mokytoju. Įgijo mokytojo metodininko kvalifikaciją.
 • Nuo 2000 m. – direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Darbo laikas

 

Darbo valandos

Pirmadienis

7.55 - 9.55, 11.00 - 12.00, 15.00 - 16.00

Antradienis

7.55 - 9.55, 11.00 - 12.00, 14.00 - 15.00

Trečiadienis

7.45 - 8.45, 11.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Ketvirtadienis

7.55 - 9.55, 11.00 - 12.00, 15.00 - 16.00

Penktadienis

7.45 - 8.45, 11.00 - 14.00

Kontaktai Telefonas (8 385) 56 534

El. paštas garuolis@kbuga.lt
El. paštas Rašyti

Informacija

Pagrindinio ugdymo programos paskirtis - suteikti asmeniui bendrosios asmenybinės, dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, išugdyti siekį ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau. Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniams, įgijusiems pradinį išsilavinimą. Privaloma šešerių metų pagrindinio ugdymo programa apima du pagrindinio ugdymo turinio koncentrus. Pirmasis pagrindinio ugdymo turinio koncentras yra ketverių (5-8 kl.),  antrasis – dvejų (9-10 kl.) metų trukmės.

Antro ( 9-10 kl.) koncentro programa orientuota į abstraktaus mąstymo ugdymą, apibendrinamos įgytos žinios ir gebėjimai. Šiame koncentre įgyvendinami profiliavimo pradmenys, kurių paskirtis leisti moksleiviams pasirinkti ir išbandyti įvairių ugdymo sričių dalykus (modulius) ir tikslingai pasirinkti tolesnio mokymosi kryptį arba profesiją.

Baigę pagrindinio ugdymo programą ir norėdami įgyti pagrindinio ugdymo išsilavinimą, mokiniai laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45