Ugdymas karjerai
Siekdami paįvairinti ugdymo procesą, aktualizuoti jo turinį vis dažniau mokiniams edukacin...
Lapkričio 10 d. (penktadienį) gimnazijoje lankėsi buvusi jos mokinė, dabar Kauno technolog...
,,Susiplanuok savo ateitį – ateik į Lietuvos kariuomenę“ – tokia buvo IVg klasės mokinių s...
Puiki galimybė integruoti mokomųjų dalykų ugdymo(si) turinį, plėsti mokinių ugdymo karjera...
Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje spalio 9 d. lankėsi Ignas Jonynas – Europos Komisijos G...
Žinojimas, kokia kryptimi vystosi šiandieninė pasaulio ir Lietuvos darbo rinka, kokių spec...
Vienas iš ugdymo karjerai uždavinių praėjusiais mokslo metais buvo mokinių savanorystės sk...
Birželio 2 d. (penktadienį) vyko dar vienas dalyvaujamojo biudžeto etapas – vieša idėjų pa...
Ketvirtadienį (gegužės 18 d.) gimnazijoje I-IV g kl.mokiniai susitikio su VŠĮ ,,Ne imti, b...
Dar rudenį išanalizavus 5-8 kl. mokinių profesinio orientavimo paslaugų poreikius paaiškėj...
Artėja vasara, o kartu su ja ir vasaros atostogos. Mokiniams, ketinantiems vasaros atostog...
Patyriminiai vizitai į profesinio mokymo įstaigas, įmones ir organizacijas - viena iš prof...