Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai
2024 m.
2024 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2023 m.
2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2023 m. finansinės atskaitomybės metinės ataskaitos
2022 m.
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m.
2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. įsigytos mokymo priemonės
2020 m.
2020 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2020 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita
2020 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita
2020 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita
2020 m. III ketv. aiškinamasis raštas
2020 m. III ketv. pažyma dėl finansavimo sumų
2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita
2020 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2020 m. II ir I ketv. finansinės būklės ataskaitos
2020 m. įsigytos mokymo priemonės
2019 m.
2019 m. finansinės būklės ataskaitos
Įsigyti vadovėliai ir kitos mokymo priemonės 2019-2020 m. m.
2018 m.
2018 m. finansinės ataskaitos
2018 m. I ketv. tarpinės finansinės ataskaitos
2017 m.
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m.
2016 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos
2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.10 – 11.55
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45