Ikimokyklinis ugdymas

Už ikimokyklinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakinga Reda Slapšinstaitė

Reda Šlapšinskaitė Ugdymo skyriaus „Sartukas“ vedėja
 • Nuo 2005 m. – Dusetų specialiosios internatinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • 2007 m. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete baigė aukštųjų neuniversitetinių edukologijos studijų krypties pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą, įgijo edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją.
 • Nuo 2010 m. – Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos ugdymo skyriaus „Sartukas“ vedėja.
 • 2011 metais baigė pagrindines studijas, įvykdė edukologijos (pradinio ugdymo pedagogikos šakos) studijų programą, įgijo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, edukologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją.
 • 2015 m. baigė magistrantūros studijas Lietuvos edukologijos universitete ir įgijo edukologijos magistro laipsnį.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.45 – 16.15

11.30 – 12.00

Antradienis

7.45 – 16.15

11.30 – 12.00

Trečiadienis

7.45 – 16.15

11.30 – 12.00

Ketvirtadienis

7.45 – 16.15

11.30 – 12.00

Penktadienis 7.45 – 16.15

11.30 – 12.00

Kontaktai Telefonas (8 385) 56 442

El. paštas dusetu.spec@kbuga.lt
El. paštas Rašyti

Ugdymo skyrius „Sartukas“ vykdo  ikimokyklinio ugdymo programą, veikla organizuojama etnokultūros kryptimi. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 1,5 iki 6 metų. Ikimokyklinis ugdymas yra skirstomas į ankstyvąjį amžių nuo 1,5 m. iki 3 m. ir ikimokyklinį amžių nuo 3 m. iki 6 m. Veikia trys įvairaus amžiaus grupės: viena ankstyvojo amžiaus (1,5-3 metų), dvi ikimokyklinio amžiaus (3-6 metų). Grupės dirba 11 val. (nuo 645 val. iki 1745 val.). Ikimokyklinio ugdymo grupėse veikla  organizuojamas vadovaujantis įstaigos parengta ikimokyklinio ugdymo programa „Vėjo malūnėlis“. Ikimokyklinį vaikų ugdymą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo mokytojos.

Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas. Vaikas pasaulį pažįsta per žaidimus, eksperimentus, kūrybą. Žaidimas – pagrindinė vaiko veiklos sritis. Ugdoma ir skatinama vaiko saviraiška. Užtikrinamas vaikų išprovokuotos bei mokytojos organizuotos, laisvai vaikų pasirenkamos, veiklos santykis. Siekiama vaikus išmokyti bendrauti, paruošti mokyklai, kad jie įdomiai ir naudingai praleistų laiką. Ugdymo kryptys grindžiamos nacionalumo, humaniškumo, demokratiškumo, integracijos, diferencijavimo, atsinaujinimo, prieinamumo, tęstinumo, įvairovės principais.

Ugdymo turinys įgyvendinamas visu vaiko buvimo grupėje metu: žaidžiant, bendraujant, dalyvaujant ugdomojoje veikloje, valgant, ruošiantis popiečio poilsiui, einant į lauką. Ugdymo turinys modeliuojamas pagal sveikatos stiprinimo, socialinę, komunikavimo, pažinimo ir meninę kompetencijas.

Ikimokyklinis ugdymas
Mokinių priėmimo į Dusetų Kazimiero Būgos gimnaziją tvarkos aprašas
Ikimokyklinis ugdymas

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.15 – 13.00
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45