Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge gimnazijoje dirba

Jurgita Kazlienė Vyresnioji socialinė pedagogė

313 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

7.30 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 14.00

15.40 – 17.40

Antradienis

7.30 – 11.30

11.30 – 12.00  

Trečiadienis

7.30 – 13.00

11.30 – 12.00

14.00 – 17.00

Ketvirtadienis

7.30 – 13.00 11.30 – 12.00

13.00 – 17.00

Penktadienis 8.45 – 11.45 11.45 – 12.15

12.15 – 16.15

Kontaktai Telefonas (8 385) 56 534

El. paštas kazliene@kbuga.lt
El. paštas Rašyti

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, ugdymo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis, augti savarankiškais piliečiais.

Socialinio pedagogo funkcijos

 • Vertina ir padeda spręsti su vaiku susijusius įvairius sunkumus – saugumo užtikrinimo, emocinių ir elgesio, raidos probleminių situacijų ir kitų.
 • Bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, kitais specialistais, gimnazijos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų, teikia siūlymus šalinant problemas.
 • Lankosi šeimose, jas informuoja, konsultuoja socialinės apsaugos klausimais.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Vaikus ir mokinius moko tinkamų socialinių įgūdžių, motyvuojami sveikai gyventi, vengti konfliktų ir smurto, diegia socialines vertybes.
 • Organizuodamas ir įgyvendindamas prevencinį, šviečiamąjį-informacinį darbą bendradarbiauja su įvairiais socialiniais partneriais, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.15 – 13.00
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45