Mokytojai

Gimnazijos mokytojai 2022-2023 m. m.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Pradinio ugdymo mokytojai

1.

Jolanta Kondrašovienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

1 kl.

2.

Ilona Pužienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 4 kl.

3.

Lilia Semionova Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 2 kl.

4.

Gitana Šuminienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3 kl.

5.

Jelena Budzilienė Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja

Vyresnioj mokytoja

 

6.

Daiva Bakutienė Pailgintos dienos grupės auklėtoja Auklėtoja  

7.

Dalia Macijauskienė Pailgintos dienos grupės auklėtoja Vyresnioji auklėtoja  

8.

Dainora Rimdeikienė Pailgintos dienos grupės auklėtoja Auklėtoja  

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

9.

Dainora Biliūnaitė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė II g kl.

10.

Vanda Normantienė Lietuvių kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

11.

Dainora Rimdeikienė Lietuvių kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

Užsienio kalbų mokytojai

13.

Daiva Krikščionaitienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja 7 kl.

14.

Audronė Macijauskienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė Ig kl.

15.

Ilona Šukienė Prancūzų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja IIIg kl.

16.

Rima Survilaitė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

17.

Alfunė Deresevičiūtė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė  

18.

Laima Dijokienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė 8 kl.

19.

Aldona Žiliukienė

Matematikos mokytoja

Informacinių technologijų mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

20.

Asta Tarailienė Informacinių technologijų mokytoja Vyresnioji mokytoja  

Gamtos mokslų mokytojai

21.

Laima Mažiulienė Biologijos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

22.

Danguolė Šileikienė Biologijos mokytoja Mokytoja metodininkė 6 kl.

23.

Rimantas Damaška Fizikos mokytojas Mokytojas metodininkas  

24.

Jurgita Ragauskienė Chemijos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

Socialinių mokslų mokytojai

25.

Rima Pūžaitė Dorinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja 5 kl.

26.

Ilona Šukienė Dorinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  

27.

Loreta Būgienė

Istorijos mokytoja

Pilietiškumo pagrindai

Vyresnioji mokytoja  

28.

Rimantas Garuolis Istorijos mokytojas Mokytojas metodininkas  

29.

Svetlana Gilienė

Geografijos mokytoja

Ekonomika ir verslumas

Vyresnioji mokytoja IVg kl.

Menų, technologijų ir sporto mokytojai

30.

Vida Lapienienė Dailės ir technologijų mokytoja Vyresnioji mokytoja  

31.

Svetlana Raugienė Dailės ir technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė  

32.

Eglė Kuzmienė Muzikos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

33.

Svetlana Gilienė Fizinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  

34.

Valerijus Semionovas Fizinio ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas  

Kitos srities mokytojai

35.

Dainora Rimdeikienė Žmogaus saugos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
36. Aleksandr Akatjev Neformaliojo švietimo mokytojas Mokytojas  
37. Andrius Meškauskas Neformaliojo švietimo mokytojas Mokytojas  

Ugdymo skyriaus „Sartukas“ mokytojai 2022-2023 m. m.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

1.

Birutė Razmanavičienė Lavinamosios klasės dalykai Vyresnioji mokytoja  
2, Birutė Kundavičienė Socialinių įgūdžių (darbinio) ugdymo pagrindiniai dalykai Mokytoja  
3. Reda Šlapšinskaitė Specialiųjų klasių pagrindiniai dalykai Mokytoja  
4. Vida Lapienienė Technologijų mokytoja Vyresnioji mokytoja  
5. Sigita Gudonienė Auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, meninio ugdymo pedagogė Mokytoja, auklėtoja  
6. Vida Paradnikienė Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja  
7. Audronė Matiukienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja Vyresnioji mokytoja, vyresnioji auklėtoja  
8. Audronė Ribokaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja Vyresnioji auklėtoja, vyresnioji auklėtoja  
9. Laima Gabrulevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
10. Jūratė Repečkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
11. Danutė Šakalienė Mokytojo padėjėja    
12. Jūratė Kuzmaitė Mokytojo padėjėja    
13. Liuba Legienė Mokytojo padėjėja    
14. Laima Gorpinič Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja  
15. Aldona Žiliukienė Auklėtoja Auklėtoja  
16. Renata Šežienė Logopedė Metodininkė  
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45