Specialiojo ugdymo skyrius

Už specialiojo ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakinga Reda Slapšinskaitė

Reda Šlapšinskaitė Ugdymo skyriaus „Sartukas“ vedėja
 • Nuo 2005 m. – Dusetų specialiosios internatinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • 2007 m. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete baigė aukštųjų neuniversitetinių edukologijos studijų krypties pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą, įgijo edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją.
 • Nuo 2010 m. – Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos ugdymo skyriaus „Sartukas“ vedėja.
 • 2011 metais baigė pagrindines studijas, įvykdė edukologijos (pradinio ugdymo pedagogikos šakos) studijų programą, įgijo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, edukologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją.
 • 2015 m. baigė magistrantūros studijas Lietuvos edukologijos universitete ir įgijo edukologijos magistro laipsnį.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.45 – 16.15

11.30 – 12.00

Antradienis

7.45 – 16.15

11.30 – 12.00

Trečiadienis

7.45 – 16.15

11.30 – 12.00

Ketvirtadienis

7.45 – 16.15

11.30 – 12.00

Penktadienis 7.45 – 16.15

11.30 – 12.00

Kontaktai Telefonas (8 385) 56 442

El. paštas dusetu.spec@kbuga.lt
El. paštas Rašyti

Ugdymo skyriuje „Sartukas“ ugdomi mokiniai nuo 6 iki 21 metų, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, turintys intelekto: nežymaus intelekto sutrikimą, po nesėkmingo bandymo mokytis bendrosios paskirties klasėje, vidutinio, žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimą, įvairiapusių raidos ir kompleksinius sutrikimus.

Mokiniai mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo individualizuotą, pradinio ugdymo individualizuotą, pagrindinio ugdymo individualizuotą bei socialinių įgūdžių (darbinio) ugdymo programas.

Mokiniai priimami remiantis vaiko gerovės komisijos (pirminis įvertinimas), raidos centro ir vaikų raidos ankstyvosios tarnybos išvadomis, pedagoginės-psichologinės tarnybos (PPT) išvadomis. Su mokiniais dirba puikūs specialistai: mokytojai, specialieji pedagogai, socialinis pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjai, auklėtojai, sveikatos priežiūros specialistas.

Mokiniams dėl vidutinio, žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo ugdymas organizuojamas pagal veiklos sritis.

Mokiniams individualizuota programa rengiama vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu. Ugdytiniams suteikiama galimybė, atsižvelgiant į jo galias, gebėjimus ir poreikius, pasirinkti neformaliojo vaikų švietimo programą. Veikla yra įvairi ir tenkinanti daugumos mokinių poreikius.

Didelis dėmesys skiriamas ugdytinių savarankiško gyvenimo įgūdžių formavimui tiek pamokų, veiklų, tiek popamokiniu metu.

Ugdytiniams sudarytos sąlygos per mokslo metus gyventi skyriaus bendrabutyje.

Teikiama pavėžėjimo bei maitinimo paslauga.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45