Karjeros mugėje 2024 Rokiškyje

Profesinis informavimas – svarbi profesinio orientavimo paslaugų  grandis. Jis vyksta įvairiomis formomis – kviečiami lektoriai ir organizuojamos paskaitos, rengiami susitikimai su įvairių profesijų atstovais bei studentais, karjeros specialistai ir klasių vadovai apie profesinio orientavimo aktualijas supažindina mokinius klasių valandėlių metu.

Karjeros mugės 2024 Rokiškyje atidarymo akimirkos

Patraukli profesino orientavimo forma – Karjeros mugės, kurių metu mokiniams sudaromos sąlygos arčiau ir išsamiau susipažinti su įvairiomis ugdymo įstaigomis – kolegijomis, universitetais, profesinėmis mokyklomis, jų siūlomomis studijų programomis, pabendrauti su studentais, dėstytojais bei karjeros konsultantais.

Faustą ir Rytį domino kariški dalykai

Šiemet Ig- IV g kl. mokiniams pasiūlėme vykti į Karjeros mugę, kurią organizavo Juozo Tumo – Vaižganto gimnazija Rokiškyje. Ši mugė buvo skirta tiems, kurie ateityje ketina įgyti aukštąjį išsilavinimą – pasirinkti studijas kolegijoje ar universitete. Mugės dalyviai - šalies kolegijos ir universitetai (čia susirinko net 13-os kolegijų ir universitetų atstovai: VU, VDU, KTU, LSMU, MRU, LSU, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Kauno technikos kolegija, Utenos kolegija, Panevėžio kolegija, Socialinių mokslų kolegija), su kuriais susitikti, pabendrauti, susipažinti su studijų programomis, stojimo sąlygomis, reikalavimais, siekiantiems įgyti aukštąjį išsilavinimą, absolventų karjeros perspektyvomis turėjo galimybę ir mūsų gimnazijos mokiniai.

Galimybė pabendrauti ir pasikonsultuoti

Be to, moksleiviai galėjo pasirinkti vieną iš paskaitų apie tikslų išsikėlimą, susipažinti su lektorių patirtimis siekiant tikslų, išgirsti patarimus, kaip juos teisingai išsikelti ir ,,pasimatuoti“, ar juos įgyvendinai. Susidomėjusius studijomis užsienyje konsultavo studijų užsienyje agentūros Kalba.lt komanda.

Su Vilniaus kolegijos atstovais

Esu tikra, kad Rokiškyje vykęs profesinio informavimo renginys paraplėtė mokinių žinias apie tolimesnio mokymosi galimybes bei ateities perspektyvas įgijus aukštąjį išsilavinimą, o įgytos žinios ir patirtys padės priimti sprendimus ir tikslingiau susiplanuoti savo tolimesnį kelią, kas ypatingai aktualu I -II g kl. mokiniams ruošiantis susidaryti individualų ugdymo(si) planą, III g kl. mokiniams kitais mokslo metais renkantis brandos egzaminus, o abiturientams apsisprendžiant, kokiu keliu pasukti įgijus vidurinį išsilavinimą.

Patarimai, kaip pasirinkti tinkamiausią studijų programą

Balandžio mėnesį šioje gimnazijoje ketinama rengti profesinį išsilavinimą teikiančių mokymo įstaigų mugę, kuri, tikiu, sudomins mokinius, planuojančius tęsti savo tolimesnį mokymąsi profesinėse mokyklose.  

Jovita Vainikevičiūtė, karjeros specialistė

Mokinių mintys apie Karjeros mugę 2024 Rokiškyje:

Rokiškyje vykęs kasmetinis renginys sukvietė įvairių  Lietuvos universitetų bei kolegijų atstovus. Siekdamos pritraukti būsimuosius studentus, aukštosios mokyklos siūlė lankstinukus, įvairias malonias smulkmenas, atsakinėjo į rūpimus klausimus. Vėliau dalyvavau pasirinktos aukštosios mokyklos pristatyme, kur įgijau bendrų žinių. LSMU (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) pristatyme sužinojau apie medicinos ir veterinarijos fakultetus, jų siūlomas bakalauro studijų programas - apie kiekvieną trumpai. Kadangi medicinos ir farmacijos atstovų šiuo metu labai stinga, įsidarbinimo galimybės baigus šias studijas yra labai plačios. Po to klausiausi VDU studentų, kurie pasakojo ne tiek apie studijų programas (60 iš jų - bakalauro), kiek apie patį universitetą, jo principą, aplinką, organizuojamas veiklas. Mane sudomino konsultacijos, skirtos 10-12 kl. mokiniams lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, istorijos ir biologijos pamokoms. Smagu, kai universitetas yra bendruomeniška, tarptautinė bei įtrauki vieta, suburianti jaunus žmones. Manau, kad tokie renginiai yra naudingi ir reikalingi, tai galimybė geriau suplanuoti savo ateitį.

Deimilė, III g kl.

Dalyvavau Karjeros mugėje, dviejose aukštųjų mokyklų pristatymuose. Vienas iš jų buvo  apie studijas  generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Čia susipažinau su kariūnų studijų kasdienybe, jų  laukiančiais iššūkiais. Dabar žinau viską, ką turi žinoti kiekvienas stojantysis į karo akademiją – tiek apie  motyvacinį pokalbį stojant, tiek ir apie karjeros galimybes užbaigus studijas. Įėjus į klasę jautėsi disciplinos atmosfera, kas karo akademijoje yra kasdienybė. Manau, kad paskaita buvo įdomi ne tik man, bet ir visiems tiems, kurie ketina pasirinkti studijas šioje aukštojoje mokykloje. Mielai vykčiau ir į kitas karjeros muges.

Simona, III g kl.

Karjeros mugė Rokiškyje suteikė man galimybę sužinoti, kokias studijų programas siūlo mugėje dalyvavusios aukštosios mokyklos – kolegijos ir universitetai. Prie savo stendų ir paskaitose dalyvavę jų atstovai buvo draugiški, malonūs, mielai atsakė į man rūpėjusius klausimus, suteikė naudingą informaciją apie studijų programas, jų panašumus ir skirtumus. Nors dėl didelio čia atvykusių mokinių skaičiaus kartais erdvėje buvo sunku susiorientuoti, man pavyko sėkmingai pabendrauti apie mane dominančias studijų programas.

Taip pat dalyvavau Vilniaus kolegijos ir VDU (Vytauto Didžiojo universitetas) pristatymuose. Sirtingos mokyklos skirtingai parengė savo pristatymus, tad tai suteikė įvairovės ir leido man nenuobodžiauti. Vilniaus kolegijos atstovai pristatė kolegiją, prašymo pildymo per LamaBPO sistemą subtilybes, aptarė šalies darbo rinkos situaciją, didžiausią paklausą turinčių specialistų poreikį . VDU paskaita buvo iti patraukli, nes buvo papasakota, kokia veikla be studijų galima ča dar užsiimti,  ką universitetas siūlo mokiniams, tarp kurių yra ir konsultacijos 10-12 kl. mokiniams. Manau, šis renginys sustiprino mano būsimą sprendimą su kokia  studijų kryptimi norėčiau sieti savo ateitį.

Mindaugas, IV g kl.

Ketvirtadienio išvyka į Rokiškio karjeros mugę man labai patiko. Pirmojoje paskaitoje sužinojau apie tikslų išsikėlimo taisykles ir jų šgyvendinimą, lektorius ir paskaitos dalyviai pasidalino savo asmeninėmis patirtimis. Antrojoje paskaitoje, kurioje buvo pristatytos Mykolo Romerio universiteto studijų programos, reikalavimai, siekiantiems įgyti aukštąjį išsilavinimą ir tai, kaip sudaromas konkursinis balas. Pristatymas buvo nuotaikingas, lektorius turėjo gerą humoro jausmą, tad nestigo papokkštavimų. Sužinojau, kad Mykolo Romerio universitetas turi plačią  studijų programų paletę, beje, tai buvo pirmas universitetas Lietuvoje, pradėjęs mainų programas su kitais Europos universitetais. Dabar ketinu labiau pasidomėti studijomis MRU.

Endis, I g kl.

Dalyvavau dviejų aukštųjų mokyklų – LSMU  ir Vilniaus kolegijos pristatymuose. Dabar žinau, ką galėčiau studijuoti LSMU, kokias studijų programas galėčiau pasirinkti bagus šią mokyklą. Sužinojau, kad čia ruošiami ne tik gydytojai, bet ir  visuomenės sveikatos specialistai, odontologai, akušeriai, kineziterapeutai. Buvo nauja, kad norintys tapti veterinarijos gydytojais, taip pat mokosi LSMU. Vilniaus kolegijos atstovų pristatyme sužinojau, ko reikia, kad galėčiau mokytis aukštojoje mokykloje, kaip galėčau ruoštis studijoms, ką turėčiau daryti jau dabar, dar būdanma mokine, kad nenusivilčiau ir nesigailėčiau pasirinkusi studijas. Buvo įdomu sužinoti apie nuotolines studijas.

Kiekviena kolegija ir kiekvienas univesitetas, dalyvavęs mugėje, buvo jaukiai įsikūręs tam tikroje gimnazijos vietoje, kur galėjai prieiti, pasikonsultuoti, pabendrauti apie mane dominančias specialybes. Man labai patiko šis renginys, mielai vykčiau dar kartą.

Justina, I g kl.

Įdomu buvo sužinoti, kokias studijas galėčiau pasirinkti arčiausiai nuo mūsų esančioje aukštojoje mokykloje – Utenos kolegijoje, apie specialisų, kuriuos rengia Utenos kolegija, paklausą. Tap pat domėjausi, ką galėčiau mokytis Kauno technikos kolegijoje. Ši kolegija atrodo man itin patraukli, juk ji turi drifto lenktynių komandą, kuri dalyvauja įvairiose lenktynėse. Studentai gali čia praktikuotis, kaip mechanikai prisidėti prie komandos sėkmės. Įdomi automobilių tehninio eksplotavimo studijų programa, planuoju ja pasidomėti daugiau. Taip pat sužinojau, kad kolegijose studentai turi net 30 proc. praktikos. Manau, kad praktika yra geras dalykas ir didelis privalumas.  

Mantas, II g kl.

Laikas, kurį praleidau Karjeros mugėje 2024 Rokiškyje, man buvo naudingas ir įdomus. Vytauto Didžiojo universiteto magistro Igno Rusecko paskaitoje ,,Kas yra tikslai ir kaip juos teisingai išsikelti?” sužinojau, kaip teisingai turėčiau juos suformuluoti. Kita svarbi taisyklė – užsirašyti tikslą ir nuolat jį peržiūrėti bei įsivertinti. Sunku patikėti, kad tai yra labai svarbu ir veiksminga, tad, galvoju, tai išbandyti praktiškai.  Kauno kolegijos pristatyme daugiau sužinojau apie mane dominančias studijų programas, dalykus, kurie svarbūs stojančiajam, kolegijos studentų gyvenimo kasdienybę.  Manau, kad planuojant savo karjeros kelią yra labai svarbu surinkti kuo daugiau informacijos apie būsimas studijas.

Jovita, IV g kl.

Autorius:
Jovita Vainikevičiūtė, karjeros specialistė

Nuotraukų autorius(-iai):
Jovita Vainikevičiūtė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos