Siūlyk! Tavo idėja gali būti įgyvendinta

Atsižvelgiant į Zarasų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos siūlymą, Zarasų rajono savivaldybės 2023-2025 m. strateginiame veiklos plane numatytas finansavimas priemonės "Dalyvaujamojo biudžeto projektų įgyvendinimas mokyklose" įgyvendinimui. Šią priemonę įgyvendinti šiemet bandys ir Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos 5-11 klasių mokiniai. Priemonei skirta suma -1500 eurų.

Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos tikslas – skatinti mokinių iniciatyvas, burti mokinių ir mokyklos bendruomenę, didinti mokinių įtraukimą į sprendimų priėmimo procesus.

Dar prieš atostogas 5-11 klasių mokiniams pristatyta dalyvaujamojo biudžeto projekto įgyvendinimo esmė, tikslas, eiga, aptarta, kas yra mokyklos ir šeimos biudžetas. Projekto eigą sudarytų keturi pagrindiniai etapai: idėja, projektas, balsavimas ir laimėjusios idėjos įgyvendinimas. Mokiniai taip pat buvo supažindinti su kitų Lietuvos mokyklų, dalyvavusių šioje iniciatyvoje, patirtimis ir idėjomis (jų būta įvairių: nauji suolai bendrose erdvėse, minkštasuoliai koridoriuose, stadiono atnaujinimas, atsiskaitymas kortelėmis valgykloje, nauja lauko erdvė, sporto įranga, chemijos kabineto atnaujinimas, idėja "Tobula pertrauka“ ir pan.), jiems pasiūlyti įvairūs idėjų pristatymo būdai – plakatas, video, pateiktys, animacija, inscenizacija ar pan., kartu išnagrinėta mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projekto idėjos pasiūlymo forma ir išsiaiškinta, kaip ją pildyti.

Mokinių komandos (vieną komandą turėtų sudaryti 2-5 mokiniai), nusprendusios dalyvauti šioje iniciatyvoje, vertinimo komisijai turi pateikti užpildytą projekto idėjos pasiūlymo formą iki gegužės 5 d.

Atrinktos idėjos mokinių komandų pasirinktu būdu bus pristatytos mokyklos bendruomenei bei paskelbtos mokyklos internetinėje svetainėje. Geriausią dalyvaujamojo biudžeto idėją balsuodami išrinks patys 5- 12 klasių mokiniai, o laimėjusiai komandai beliks savo idėją įgyvendinti.

Esame tikri, kad ši iniciatyva kurs pridėtinę vertę visai mokyklos bendruomenei, sudarys sąlygas skleistis mokinių iniciatyvumui, kūrybiškumui, plėtos mokinių finansinį raštingumą, veiklos planavimo ir jos įgyvendinimo kompetencijas, o projekto idėjos įgyvendinimas užtikrins mokinių poreikius ir lūkesčius.

Autorius:
Jovita Vainikevičiūtė, karjeros specialistė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos