Edukaciniai renginiai Vilniuje

Martyno Mažvydo bibliotekoje

Lapkričio 17 dieną grupelė 6–Ig klasės mokinių dalyvavo edukacinėse veiklose Vilniuje. Mokiniai lankėsi Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Ne tik susipažino su bibliotekos istorija, bet ir apžiūrėjo visas erdves, sužinojo, kokias paslaugas teikia ši moderni biblioteka. 6–7 klasių mokiniai dalyvavo edukacijoje „Istorijų pasakojimo dirbtuvės“, o Ig klasės mokiniai – „Kinas ir literatūra“. Esame dėkingi Komunikacijos ir rinkodaros departamento Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyriaus darbuotojai dr. Jolantai Kanapickaitei už bendradarbiavimą organizuojant šias veiklas ir šiltą priėmimą.

Kitas aplankytas objektas – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. 6–7 klasių mokiniams vyko edukacija „Vėrinys iš praeities“, o Ig klasės mokiniams – „Karyba Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“.

Diena buvo gana įtempta, pilna įvairiausios veiklos, kupina įspūdžių. Apie tai įspūdžiais dalijasi mokiniai.

Kūrybinės užduotys 6-7 kl. bibliotekoje

Dainius Lepiochinas, 6 klasė. Mes lankėmės Martyno Mažvydo bibliotekoje ir Valdovų rūmuose. Martyno Mažvydo bibliotekoje sužinojome, kad bibliotekos idėja buvo pradėta įgyvendinti 1919 m., bet dėl susiklosčiusių istorinių aplinkybių pirmiausia veikė Kaune, o į Vilnių buvo perkelta tik 1963 m. Pasirodo, šiemet bibliotekai jau 102 metai. Taip pat sužinojome, kad dabar bibliotekos saugyklose saugoma apie 7 milijonus dokumentų. Dar mums papasakojo, kokios paslaugos šiuo metu yra teikiamos. Nors bibliotekoje nėra Martyno Mažvydo pirmosios knygos „Katekizmas“, bet yra saugomas pirmasis lietuviškas laikraštis, parašytas lietuvių kalba – „Aušra“. Pasižvalgę po biblioteką, dalyvavome edukacijoje. Žaidėme kūrybinius žaidimus, kalbėjomės. Vėliau dalyvavome viktorinoje, skirtoje Šiaurės šalių savaitei. Apie tai buvo ir klausimai. Aš labai apsidžiaugiau, nes laimėjau antrą vietą ir gavau dovanų gražią užrašinę bei pieštuką. Pirmosios vietos laimėtoja buvo apdovanota įdomia knyga. Visi kiti mokiniai taip pat dovanų gavo pieštukus ir skirtukus. Iš bibliotekos važiavome į Valdovų rūmus. Ten taip pat labai patiko. Sužinojome, kad rūmai pastatyti ant senovėje buvusios žemutinės pilies griuvėsių. Po ekskursijos ėjome į dirbtuvėles, kuriose iš karoliukų ir kriauklyčių vėrėme papuošalus: kas apyrankes, kas karolius. Kupini įspūdžių ir žinių vykome namo.

Gabija Steponavičiūtė, 7 klasė. Mes buvome Martyno Mažvydo bibliotekoje ir Valdovų rūmuose. Pirmiausia susipažinome su Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliotekoje yra labai daug įvairių erdvių: skaityklų, susitikimų kambarių, mokslo erdvių, laisvalaikio ir kūrybos erdvių. Net nuomojami kambariai muzikai kurti ir įrašyti. Jeigu turi skaitytojo kortelę, gali šiomis paslaugomis naudotis nemokamai. Dar susipažinome su keliomis parodomis. Paskui ėjome į Vaikų literatūros skyrių, kur vyko edukacija „Istorijų pasakojimo dirbtuvės“. Žaidėme kūrybinius žaidimus. Reikėjo pavaizduoti veiksmą ar daiktą, kuris buvo nupieštas ant mums išdalintų kortelių. Kita užduotis – rašymo. Pasirinkome korteles su įvairių žmonių fotografijomis ir tada reikėjo improvizuoti: ką dirbo ar mėgo tie žmonės, ar turėjo antrą pusę, kur gyveno ir t. t. Buvo smagu kurti ir klausytis draugų pasakojimų. Kadangi ši savaitė yra Šiaurės šalių skaitymo savaitė, todėl dalyvavome šiai savaitei skirtame protmūšyje (Kahoot programa). Simona laimėjo pirmąją vietą ir gavo dovanų knygą. Visi gavome dovanėlių ir džiaugėmės smagiai praleidę laiką. Paskui vykome į Valdovų rūmus. Ten taip pat dalyvavome edukacijoje. Sužinojome, kaip atpažinti daikto senumą, išgirdome pasakojimus ir pamatėme, kaip anksčiau puošdavosi žmonės. Paskui patys vėrėme vėrinius iš įvairių stiklinių karoliukų, kriauklių. Laikas tikrai neprailgo. Ekskursija patiko, nes buvo įdomiosedukacinės užduotys.

Aidas Čepėnas, 7 klasė. Lankėmės Martyno Mažvydo bibliotekoje. Pirmiausia vyko ekskursija po biblioteką. Pamačiau visai kitokią biblioteką, su daugybe įvairiausių erdvių. Sužinojau, kad ten yra saugoma per 7 milijonai knygų. Apžiūrėjom V. Landsbergio dovanotų knygų kolekciją, kuri užima didžiulę patalpą. Vėliau dalyvavome edukacijoje. Buvo daug smagių kūrybinių užduočių. Jos buvo smagios todėl, kad teko pasikliauti vaizduote, įgūdžiais. Turėjome sukurti pagal nuotrauką savo veikėją, jį apibūdinti, pristatyti. Dar reikėjo pavaizduoti daiktą, kuris buvo gautame paveikslėlyje, o kiti turėjo atspėti, koks tai daiktas. Dalyvavome ir protmūšyje. Visi gavome dovanų, buvo smagu. Tada vykom į Valdovų rūmus, kur vyko ekskursija ir edukacija. Ekskursijos metu sužinojau, kaip Lietuvos kilmingieji gyveno anksčiau, kuo rengdavosi. Sužinojau, kurie daiktai paveikti šviesos išsilydo ar suyra. Vėliau darėme papuošalus iš kriauklyčių ir karoliukų. Labai patiko ekskursija, nes sužinojau daug įdomių ir naudingų dalykų.

Liucija Stasiulionytė, 7 klasė. Mes buvome Martyno Mažvydo bibliotekoje bei Valdovų rūmuose. Labiausiai patiko pasivaikščiojimas, pažintis su biblioteka. Kino salėje parodė du trumpus filmukus, pristatančius biblioteką. Vienas iš filmukų apie bibliotekos saugyklą, kurią gali pamatyti ne visi. Buvo labai įdomu sužinoti, kad ten saugoma net 7 milijonai įvairių dokumentų, knygų, laikraščių, žemėlapių. Paskui vyko edukacija. Žaidėm įvairius įdomius kūrybinius žaidimus, dalyvavome protmūšyje. Buvo labai linksma. Ne tik prisijuokėm, bet ir sužinojom daug naujo. Paskui keliavom į Valdovų rūmus, susipažinome su Lietuvos kilmingųjų ir jiems patarnavusiųjų madomis, papuošalais, indais. Vėrėme ir patys vėrinius iš stiklinių spalvotų karoliukų, kriauklelių. Davė kelis ir rankų darbo karoliukus. Matėsi, kiek daug darbo įdėta. Labai smagi, naudinga ir linksma ekskursija.

Atliekama kūrybinė užduotis

Markas Jarmalavičius, Ig klasė. Pirmas mūsų aplankytas objektas buvo Martyno Mažvydo biblioteka. Apžvalginės ekskursijos metu susipažinome su įvairiomis bibliotekos erdvėmis. Kino salėje pasižiūrėjome ir biblioteką, jos veiklą pristatančius trumpus filmukus. Vėliau vyko edukacija „Literatūra ir kinas“. Aiškinomės, kaip iš literatūros kūrinio gimsta filmas. Lyginome Kazio Borutos „Baltaragio malūną“ ir režisieriaus A. Žebriūno filmą „Velnio nuotaka“, M. K. Čiurlionio laiškus, rašytus Sofijai, ir R. Mulano filmą „Laiškai Sofijai“. Bibliotekoje man labai patiko. Nors ir esu jau buvęs anksčiau, bet visada smagu kažką naujo sužinoti. Antrasis mūsų objektas buvo Valdovų rūmai. Susipažinome su karyba LDK. Apžiūrėjome muziejuje eksponuojamus senuosius ginklus, klausėmės pasakojimo apie LDK kariuomenę ir karius. Galėjome išbandyti, ar sunku rankoje laikyti kalaviją, špagas, kardą, skydą, pasimatuoti šarvus, kurie, žinoma, sveria nemažai. Buvo galimybė paliesti kadaise šaudytų strėlių antgalių. Muziejuje daug išmokome. Man labai patiko išbandyti visus ginklus, šarvus ir gal net pajusti, kaip jautėsi mūsų didvyriai praeityje.

Ig klasė Valdovų rūmų edukacijoje

Aivita Malažinskaitė, Ig klasė. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Didžiulės, itin gražios kolonos, platus įėjimas ir balti marmuriniai laiptai. Toks pirmasis įspūdis. Susitikome su gide, kuri mums papasakojo šiek tiek bibliotekos istorijos. Dabar biblioteka yra labai moderni. Yra muzikos įrašymo studija, tylos zona, kūrybinės dirbtuvės, parodų salė, vaikų zona ir net kino salė! Kino salėje mums vyko edukacija „Literatūra ir kinas“, kaip jie susiję. Kalbėjome apie M. K. Čiurlionio laiškus Sofijai bei K. Borutos romaną „Baltaragio malūnas“. Sužinojome daug faktų, kaip knygos siužetas pavirsta kino filmu. Kartais pakeičiama nemaža dalis knygos siužeto. Vėliau važiavome į Valdovų rūmus.Išties didingai atrodantis pastatas, viduje labai modernus, nors yra ir nemažai išlikusių originalių rūmų griuvėsių. Susipažinome su gidu ir patraukėme ekspozicijos apie karybą link. Išgirdome pasakojimą apie lietuvių kovas prieš kryžiuočius, LDK kariuomenę, karius, ginklus. Apžiūrėjome ekspozicijoje demonstruojamus ginklus. Mums ne tik parodė, bet ir davė palaikyti tų laikų ginklus, pavyzdžiui, kardą, kalaviją, kirvuką, skydą, durklus, kovos peilius, ietis ir t. t. Sunkius šarvus bei šalmus irgi galėjome pasimatuoti, išbandyti. Pasirodo, kad ginklai nesimėtė karo lauke. Jie buvo laidojami kartu su kritusiais kariais. Diena išties buvo įspūdžių pilna.

Mantė Razmanavičiūtė, Ig klasė. Atvykę į Martyno Mažvydo biblioteką iškart buvome šiltai sutikti. Mus supažindino su didžiąja pastato dalimi, įvairiomis erdvėmis. Pasiekę penktą aukštą, atsidūrėme kino salėje, kur mums vyko edukacinė pamoka apie du literatūrinius kūrinius: K. Borutos „Baltaragio malūną“ ir M. K. Čiurlionio laiškus Sofijai. Kalbėjome, kas yra ekranizacija, kaip literatūros kūrinys virsta kinu. Kaip anksčiau buvo kuriami filmai. Žiūrėjome fragmentus iš A. Žebriūno režisuoto filmo „Velnio nuotaka“, kuris buvo sukurtas pagal K. Borutos romaną. Yra sukurtas filmas pagal M. K. Čiurlionio laiškus Sofijai. Jis tikrai sudomino, norisi pažiūrėti jį. Išlydėti iš Mažvydo bibliotekos keliavome į Valdovų rūmus. Ten mes klausėme pasakojimo apie LDK naudojamus ginklus, kaip žmonės tais laikais gyveno arba, galima sakyti, išgyveno. Buvo įdomu klausytis apie lietuvių karo strategijas ir ginklus. Teko net pasimatuoti šarvus ir palaikyti tų laikų skydą ir kalaviją. Visos veiklos patiko ir buvo naudingos.

Išvyka buvo organizuota įgyvendinant projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos planą.

Nuotraukų autorius(-iai):
Dainoros Biliūnaitės

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos