Sveika, vasara!

Antrus metus mūsų gimnazijoje organizuojama dienos vasaros stovykla. Ji skirta priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams ir pradinių klasių mokiniams. Vasaros stovykla suteikia vaikams galimybę ugdyti savarankiškumą, socialinius įgūdžius, mokytis dirbti komandoje, pailsėti nuo technologijų ir užmegzti ryšį su gamta. Stovyklaujant gėrėja fizinė sveikata. Kiekvieną stovyklos dieną buvo organizuojamos skirtingos veiklos.

Stovyklautojai

Pirmoji diena - „Žaidimų ir draugystės diena“. Surinkę vaikai susiskirstė į dvi grupes. Sugalvojo pavadinimus : „Vasarėlė“, „Prie ežerėlio“. Susikūrė bendravimo ir elgesio taisykles. Po to vaikai žaidė sportinius ir judriuosius žaidimus.

Smagiosios estafetės

Antroji diena - „Linksmų eksperimentų diena“. Rytas prasidėjo gamtamokslinėje laboratorijoje. Ten vaikai atliko eksperimentą „Ugnikalnis“. Eksperimentuodami vaikai suprato, kas vyksta ugnikalnio išsiveržimo metu. Apibendrinimui žiūrėjo vaizdo medžiagą apie ugnikalnius.

Ugnikalnio išsiveržimas

Kitą eksperimentą vaikai atliko buities kabinete. Gamino valgomus ledus, kuriuos gardino mėgstamais priedais.

Ledų gaminimas

Trečioji diena - „Sporto ir literatūros diena“. Stovyklautojai dalyvavo įdomiosiose estafetėse: „Linksmosios kengūros“, „Vikrusis kamuolys“, „Greitasis balionėlis“ , „Sportiškiausia pora“. Kita veikla vyko Dusetų K. Būgos bibliotekos vaikų skyriuje. Bibliotekininkė Rima Survilaitė pakvietė stovyklautojus į užsiėmimą ,,Magiška vasara su knyga“. Ji pasiūlė vaikams išsirinkti skaitytą knygą arba tą, kurią norėtų perskaityti. Po to ji pakvietė išplėšyti iš laikraščių personažą. Draugai turėjo atspėti: „Kas tai?“

Magiška vasara su knyga

Ketvirtoji diena -„Gamtos atradimų diena“. Edukacija vyko Antalieptėje prie Basųjų karmelitų vienuolyno esančiame „Inovatorių slėnyje“. Ten stovyklautojus pasitiko Gražutės regioninio parko darbuotojas Vytautas Eidėjus. Jis supažindino vaikus su paukščių rūšimis gyvenančiomis Lietuvoje. Vaikai atliko užduotį-s vardijo, kokius paukščius pažįsta. Jų priskaičiavo net 41. Po to  jie žaidė žaidimą „Lapė ir lizdai“. Mažieji ne tik galėjo apžiūrėti paukščių nuotraukas, bet ir pabandyti juos surasti su žiūronais, paklausyti paukščių giesmių žygio metu pamiškėje ir pievoje. Stovyklautojams pavyko pamatyti gulbių šeimą su keturiais jaunikliais, gandrą, kregždes. Išgirsti kikilį, margąjį genį, pilkąją pečialindą.

Gamtos atradimų diena

Penktoji diena - „Išvykų ir nuotykių diena“. Stovyklautojai vyko į Jaskoniškių miške įrengtą stovyklavietę. Pirmiausia su savo mokytojomis ėjo miške įrengtu pažintiniu taku, kuris turi 14 stotelių. Susipažino su stotelių stenduose esančia informacija. Grįžę į stovyklavietę vaikai žaidė, uogavo, ilsėjosi. Iglės tėveliai Ričardas ir Asta stovyklautojams užkūrė laužą, ant kurio jie kepė dešreles. Vyko smagus piknikas, kuriuo pasirūpino mūsų šauniosios valgyklos darbuotojos - jos pridėjo įvairiausių gardumynų. Pasistiprinus vyko viktorina. Vaikai turėjo atsakyti į klausimus iš pažintinio tako stotelių informacijos. Atsakiusiųjų laukė saldūs prizai.

Smagu iškylauti

Stovykla vaikams suteikė daug gerų emocijų, naujų žinių, patyrimų. Skatino būti kūrybingus. Kiekviena diena atnešė naujų potyrių, išbandymų.

Dėkojame gimnazijos direktorei, valgyklos darbuotojoms, Vytautui Eidėjui, Rimai Survilaitei, Ričardui Vegneriui ir Astai Padarauskaitei  už pagalbą stovyklos metu.

Autorius:
PUG ir pradinių klasių mokytojos

Nuotraukų autorius(-iai):
Ilona Pužienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos