Prisidėk prie draugiškos aplinkos gimnazijoje kūrimo ir tu!

Su penktokais

Kovo mėnuo yra SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNUO BE PATYČIŲ! Mes, llg klasės mokiniai, ėmėmės iniciatyvos priminti visiems apie šią didžiulę problemą. Todėl jau kovo pradžioje mokykloje įvairiose vietose buvo iškabinti plakatai, kviečiantys draugiškai elgtis, prisijungti visiems prie respublikinės prevencinės veiklos „Be patyčių“.

1-6 klasių mokiniams vedėme trumpas valandėles, kurių metu aiškinome patyčių psichologinę žalą, į ką reikėtų kreiptis tokiu metu, kai yra patiriamos patyčios bei kaip elgtis pastebint patyčias artimoje aplinkoje. Vaikams buvome paruošę žaidimų, kad jie galėtų tinkamai pasiruošti atlikti kitas užduotis. Žiūrėjome pamokančius filmukus ir juos aptarėme. Taip pat įtraukėme vaikus į diskusiją apie įvardytą situaciją, aiškinome, kaip iš tikrųjų reikėtų elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Pabaigoje padalinome kiekvienam vaikui po skrajutę, parengtą Vaikų linijos, primenančią, kaip reikia elgtis, jei susiduri su patyčiomis. Jei patiri patyčias – yra penki žingsneliai, kaip gali reaguoti į patiriamas patyčias. Svarbu, kad netylėtum ir kreiptumeisi pagalbos. Kitoje skrajutės pusėje reikėjo pieštuku apvesti savo ranką ir ant kiekvieno piršto užrašyti, kur jie galėtų kreiptis, jei patirs patyčias. Padrąsinome nebijoti kreiptis ne tik į suaugusįjį, bet ir į bet kurį iš mūsų, kad visada esame pasiruošę jų išklausyti. Išdalijome ženkliukus „Už draugystę!“ (ženkliukus kūrė Deimilė, Mantė ir Dovydas) kaip priminimą, kad reikia visada ir visiems būti draugiškiems.

Pas antrokus

Naudinga tokia veikla buvo ir mums. Augūna sako, kad įspūdžiai po pokalbio su antrokais geri. Kalbėjome apie įvairias patyčių formas, įvairias situacijas. Mokiniai atsakinėjo į klausimus, kalbėjo drąsiai. Labai smagu, kad mokiniai yra drąsūs. Manau, apie patyčias yra labai naudinga kalbėti, nes jų visada buvo ir bus, nors ir kaip to nesinori. Pas trečiokus buvusi Deimilė pasakojo, kad trečiokai buvo aktyvūs. Pastebėjome, kad klasės atmosfera gera. Jie supranta, kas yra patyčios, kodėl negalima tyčiotis vieniems iš kitų. Donatas įsitikinęs, kad reiktų vesti tokius užsiėmimus dažniau, kad vaikai suprastų, kaip negalima elgtis su kitais. Manom, kad mūsų pamoka šeštokams patiko. Jie aktyviai dalyvavo diskusijoje, drąsiai sakė savo nuomonę. Milvydo komandai taip pat buvo įdomu pasikalbėti su penktokais apie patyčias. Mokiniai įdėmiai klausė ir atsakinėjo į klausimus, atsakingai dirbo. Simonos komanda lankėsi pas ketvirtokus. Mokiniai buvo mandagūs, aktyvūs. Išklausę istorijų, puikiai sugebėjo atskirti pamokančias istorijas nuo piktų, įžeidžiančių. Marko komandai kliuvo aplankyti pačius mažiausius: paruošiamoji ir pirmoji klasė. Vaikai atidžiai klausė, daug patys nekalbėjo, nes dar yra labai nedrąsūs. Su vaikais aptarėm, kas yra patyčios, klausėme vaikų, ar jų klasėje yra patyčių. Stengėmės vaikams suprantamai paaiškinti, kokios gali būti patyčių pasekmės ir juos pamokyti, kaip apsisaugoti nuo patyčių bei kad patys nesityčiotų. Vaikams padovanojome ženkliukus „Už draugystę“.

Mankšta

Be klasės valandėlių dar organizavome ir draugiškumo mankštas pradinių klasės mokiniams, kurių metu kvietėme visus pradinukus linksmai pasportuoti kartu sporto salėje. Tokių užsiėmimų galėtume organizuoti ir daugiau, kadangi vaikams labai patiko, buvo ir naudinga, ir smagu. Vienos pertraukos metu bandėme nustebinti visus dalindami gražius komplimentus.

„Patyčios gali ir turi liautis!“ Tai priklauso ir nuo manęs, ir nuo tavęs!

Niekas neturi teisės iš tavęs ar kito vaiko tyčiotis. Jei patiri patyčias ar stebi, kaip tyčiojamasi iš kito vaiko – papasakok apie tai suaugusiajam, kuriuo pasitiki!

Arba kreipkis:  www.vaikulinija.lt

Pagalba vaikams ir paaugliams telefonu 116 111 kasdien nuo 11 iki 21 val.

Autorius:
Mantė Razmanavičiūtė, IIg kl.

Nuotraukų autorius(-iai):
Dainoros Biliūnaitės

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos