Užteks tyčiotis, būkim draugiški

  • Paskelbta: 2023-05-16
  • Kategorija: Svarbu!

Dešimtokai su penktokais

Vis garsiau žiniasklaidoje ir televizijoje kalbama apie patyčias. Patyčios –tai nuolatinis fizinės ar psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali savęs apginti (Olweus, 1978, 1993). Jas patiria suaugę, studentai, mokiniai ir net maži vaikai. Patyčios pasireiškia įvairiais būdais: ignoravimu, apkalbinėjimu, mušimu, stumdymu, spardymu, pinigų ar daiktų atėmimu, pravardžiavimu ir pan. Norint išsiaiškinti, koks patyčių mastas yra mūsų gimnazijoje, buvo atlikta anoniminė apklausa.

Apklausoje dalyvavo 88 mokiniai iš 5-8 ir I-IVg klasių (12 iš 16 penktos kl. mok.; 9 iš 14 šeštos kl. mok.; 16 iš 21 septintos kl. mok.; 12 iš 17 aštuntos kl. mok.; 8 iš 17 Ig kl. mok.; 18 iš 20 IIg kl. mok.; 4 iš 18 IIIg kl. mok.; 9 iš 15 IVg kl. mok.). 56,8 % berniukų ir 43,2% mergaičių. Amžiaus vidurkis apie 12-17 metų.

Džiugu, kad į klausimą „Kaip saugiai tu jautiesi mokykloje?“ 65,9% mokinių atsakė, kad jaučiasi labai saugiai ar saugiai. 27,3% mokinių mokykloje jaučiais kartais saugiai, kartais nesaugiai. Labai liūdna, kad net 6,8% mokinių mokykloje jaučiasi visiškai nesaugiai. Į atvirą klausimą „Kas, Tavo manymu, padėtų saugiai jaustis mokykloje?“ dauguma mokinių parašė, kad nieko keist nereikia, nes ir taip jaučiasi saugiai. Dalis mokinių neturėjo atsakymo į šį klausimą. Kiti mano, kad padėtų pastatytos kameros, kad būtų rūpestingesni ir atidesni mokytojai, kad visi būtų draugiškesni, mandagesni ir kt. Kad per paskutinius du mėnesius iš mokinio tyčiojosi kiti mokiniai keletą kartų per savaitę nurodė 15,9% vaikų, vieną kartą per savaitę 5,1%, 2-3 kartus per mėnesį – 5,1%, 1-2 kartus per mėnesį – 15,9%. Tačiau 58% mokinių pasidžiaugė, kad iš jų niekada nesityčiojo kiti mokiniai. Patyčias patyrę mokiniai nurodė, kad iš jų dažniausiai buvo tyčiojamasi pravardžiuojant, žeminant prieš kitus mokinius, mušant, pavagiant jų daiktus, apkalbinėjant. Dažniausiai patyčios vyko koridoriuose, kabinetuose, mokyklos kieme ar jos teritorijoje, mažiausiai tualetuose ir valgykloje. Patyrę patyčias mokiniai reaguoja įvairiai. Didžioji dauguma nurodė, kad stengiasi parodyti, kad tai jų nejaudina (23 mokiniai), kiti papasakoja draugams (16 mokinių), atsako skriaudėjams tuo pačiu (13 mokinių), papasakoja tėvams (11 mokinių), papasakoja mokytojams (8 mokiniai). Jie jaučiasi įskaudinti, bando kalbėtis su skriaudėju, atsiriboti. Kad mokiniai visada ar dažnai tyčiojasi iš mokytojų mano 14,7% apklaustųjų, kartais – 48,9%, niekada – 36,4% mokinių. Mokiniai iš mokytojų tyčiojasi juos apkalbinėdami, šaipydamiesi iš jų išvaizdos, neklausydami, rodydami nepagarbą, keiksnodami, neatlikdami nurodymų, triukšmaudami pamokose, pravardžiuodami. Tačiau keletas mokinių mano, kad ir mokytojai ne visada supranta mokinius, kartais juos nuvertina, nepasitiki mokinių jėgomis, gebėjimais, garsiai pasako, kad neatsakingai mokydamiesi ir lankydami pamokas, ugdytiniai blogai baigs mokslus, neišlaikys egzaminų, neįstos į norimą universitetą ar kolegiją.

Mokinių paprašius pasidalinti nuomone, ką jie patys galėtų padaryti, kad sustabdytų patyčias mokykloje, dažniausiai parašė, kad reikia patiems pirmiausia būt draugiškesniems, tolerantiškesniems, organizuoti daugiau veiklų, kurios mokinius vienytų, daugiau renginių patyčių tema, pamačius skriaudžiamą vaiką, jį užstoti, nebijoti pasakyti suaugusiems, kalbėtis su skriaudikais ir jiems padėti keisti savo elgesį. Tačiau nemaža dalis vaikų nurodė, kad jie nežino, ką gali padaryti, mano, kad yra bejėgiai, kad patyčių neįmanoma sustabdyti. Vaikų nuomone, kad sustabdytų patyčias mokykloje, mokytojai turėtų atidžiau stebėti mokinius, ypač pertraukų metu, būti tolerantiškais su visais vaikais, kalbėtis su besityčiojančių tėvais, kalbėtis su vaikais, vesti kuo daugiau pamokų, renginių šia tema, neignoruoti galimų patyčių, būti su vaikais draugiškesniais, pamokose kalbėtis apie žmonių jausmus, išgyvenimus, kaip padėti sau, labiau pastebėt vienišus, atskirtus vaikus, patys turėtų labiau suprasti ir palaikyti mokinius.

Apibendrinant rezultatus galima teigti, kad dauguma mokinių mūsų gimnazijoje jaučiasi saugiai, jiems patinka čia mokytis ir nesusiduria su patyčiomis. Tačiau dar nemaža dalis mokinių bent retkarčiais patiria patyčias, yra skriaudžiami.

Todėl IIg klasės mokiniai, padedant klasės auklėtojai Dainorai Biliūnaitei, visą kovo mėnesį organizavo įvairias veiklas patyčių prevencijos tema. Pirmiausia visa klasė draugiškai pasidalino darbais. Donatas, Deimilė, Mantė, Dovydas ir kiti piešė, kompiuteriu maketavo, spausdino plakatus ir ženkliukus. Plakatus iškabino visoje gimnazijoje, o ženkliukus „Už draugystę“ įsegė patiems mažiausiems – pradinukams. Augūna, Orinta, Aivaras ir Markas vedė linksmas mankštas sporto salėje. Vaikai smagiai sportavo klausydamiesi kapitono Flinto dainų. Visi gimnazijos mokiniai dalyvavo „Komplimentų“ pertraukoje. IIg klasės mokiniai kiekvienam sutiktam pasakė-įteikė po komplimentą-širdelę, kuris tikrai praskaidrino nuotaiką. Buvo daug gerų emocijų ir šypsenų. Paskutinę savaitę antrokai gimnazistai susiskirstę grupelėmis ėjo į klases ir vedė pamokas įvairiomis patyčių temomis. Augustinas, Aivaras, Orinta ir Markas, Augūna, Ainis su mažiausiais paruošiamosios grupės mokinukais, pirmokais ir antrokais diskutavo, ką galėtų apie jų klasę papasakoti aplink zyzianti musė, ar ji mato draugiškus, linksmus, ar besipykstančius, piktus. Enrika, Deimilė ir Aistis su trečiokais diskutavo apie kitaip atrodančius vaikus, apie toleranciją ir jų priėmimą į savo ratą. Paulius, Almantas ir Simona su ketvirtokais aptarė įvairias situacijas ir sprendė, koks elgesys yra aprašytas – piktas ar pamokantis? Nojus, Milvydas, Mantė su penktokais žiūrėjo filmukus apie patyčias ir aptarė matytas situacijas. Donatas ir Akvilė su šeštokais diskutavo apie tai, kaip reaguoti į nepagarbų elgesį. Pamokų pabaigoje visi aplankytų klasių mokiniai gavo atmintines, kurios dar kartą priminė penkis žingsnius, kaip galima reaguoti į patiriamas patyčias. Kitoje lapo pusėje nusipiešė savo delną ir ant kiekvieno piršto parašė žmogaus vardą, su kuriuo galėtų pasikalbėti apie patyčias. Nuoširdžiai dėkoju visiems IIg klasės mokiniams ir jų auklėtojai už renginius, skirtus „Kovas – sąmoningumo didinimo prieš patyčias mėnuo“. Tikiuosi ir ateityje dar bus surengta ne viena įdomi veikla, skatinanti mokinių draugiškumą, vieningumą ir toleranciją. 

Autorius:
Jurgita Kazlienė

Nepamirškite padėkoti autoriui