Mokinių taryba

Dainoros Biliūnaitės nuotr.

 

Mokinių tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos taryboje

1. Markas Jarmalavičius IIg kl. Mokinių prezidentas
2. Uršulė Krikščionaitytė Ig kl. Pirmininkė
3. Pijus Ruzgas Ig kl.

Narys

4. Akvilė Liesytė IIg kl.

Narė

5. Donatas Lingė IIg kl.

Narys

6. Mantė Buivydaitė IIIg kl.

Narė

7. Junona Labutytė IIIg kl.

Narė

8. Nedas Juškėnas IVg kl.

Narys

9. Aida Novatorovaitė IVg kl.

Narė

Mokinių tarybos funkcijos

 • Inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas; 
 • Teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
 • Organizuoja savanorių judėjimą;
 • Dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus; 
 • Svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • Susitaria dėl Mokinių tarybos veiklos organizavimo;
 • Renka narius į Gimnazijos tarybą ir atstovus į atviro konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45