Mokinių taryba

 
Iš kairės ( pirmoje eilėje Liucija Stasiulionytė, Ig kl., Junona  Labutytė, IVg kl., Mantė Buivydaitė, IVg kl., Deimilė Pivoriūnaitė, IIIg kl., 
(antroje eilėje) Uršulė Krikščionaitytė, IIg kl.,  Pijus Ruzgas,IIg kl., Aidas Čepėnas,Ig kl., Mantė Razmanavičiūtė, IIIg kl.

 

Mokinių tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos taryboje

1. Liucija Stasiulionytė Ig kl. Narė
2. Aidas Čepėnas Ig kl. Narys
3. Uršulė Krikščionaitytė IIg kl. Pirmininkė
4. Pijus Ruzgas IIg kl. Narys
5. Deimilė Pivoriūnaitė IIIg kl. Narė
6. Mantė Razmanavičiūtė IIIg kl. Narė
7. Junona Labutytė IVg kl. Narė
8. Mantė Buivydaitė IVg kl. Narė

Mokinių tarybos funkcijos

 • Inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas; 
 • Teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
 • Organizuoja savanorių judėjimą;
 • Dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus; 
 • Svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • Susitaria dėl Mokinių tarybos veiklos organizavimo;
 • Renka narius į Gimnazijos tarybą ir atstovus į atviro konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45