Pristatymas: projekto „Sėkmės istorija“

Sėkmės istorija

Skaitymo problemą akcentuoja Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas PISA, NMPP, tėvų, mokytojų, mokinių apklausos, kurias atlikus išaiškėjo, kad vienas iš tobulintinų gimnazijos ugdymo proceso aspektų yra skaitymo įgūdžių gerinimas. Mokinių mokymosi motyvacija, sąmoningas skaitymas ir gebėjimas kritiškai įvertinti gautą informaciją, sėkmė ir savijauta įvairių dalykų pamokose –  vienas svarbiausių gebėjimų, lemiančių mokymosi ir tolesnės veiklos sėkmę.

Vienas projekto „Kokybės krepšelis“ tikslų - pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus, taikant skaitymo strategijas kuriamoje  mokymuisi palankioje ugdymo aplinkoje.

Tiek mokiniams, tiek mokytojams labai svarbi patraukli mokymosi aplinka. Gimnazijos svajonė buvo turėti erdvę, kurioje  patogu, smagu, malonu ir įtrauku mokytis. Ją įgyvendinti padėjo dalyvavimas „Kokybės krepšelio“ projekte. Gimnazija įsirengė erdvę „Skaityk, žaisk, bendrauk“. Joje - modernūs baldai ir visa reikalinga IT įranga. Šioje erdvėje vyksta susitikimai su rašytojais, dailininkais, vertėjais, edukatoriais, konsultacijos mokiniams, projektų pristatymai, repeticijos, tėvų susirinkimai, seminarai mokytojams  ir kt.

Apie Neįprastas pamokas, vykusias visus metus 5-8 klasių mokiniams, kviečiame pasižiūrėti trumpą filmuką.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45