Integruotas projektas „Pažinkime Dusetas“

https://padlet.com/klase/dusetos

Integruotas projektas „Pažinkime Dusetas“

Dalyvaudami „Kokybės krepšelio“ projekte norėjome paskatinti mokinius plačiau susipažinti su Dusetų kraštu, čia gimusiais rašytojais, kalbininkais bei žymiais žmonėmis: Kazimieru Būga, Antanu Vienažindžiu, Pauliumi Širviu  ir Emilija Pliateryte. 5-8 klasių mokiniai dalyvavo integruotame  projekte „Pažinkime Dusetas“, gilino skaitymo įgūdžius, mokėsi integruoti geografijos, lietuvių kalbos, istorijos, prancūzų kalbos dalykų  turinį. Taip pat mokiniai dalinosi IT naudojimo patirtimi, rengė mokomąją, informacinę medžiagą bei stengėsi ją kūrybiškai pristatyti. Mokiniai įgijo pasitikėjimo savo jėgomis, ugdėsi kultūrinę, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninę  kompetencijas, kėlė mokymosi motyvaciją, gerėjo jų pasiekimai.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45