Dirbę pedagogai

Mokytojai ir darbuotojai 1990 m.

Rudenį keičia žiema, pavasarį – vasara. O mokykloje keičiasi mokinių laidos ir dirbantys pedagogai, vieni išeina – kiti ateina. Praeinantys metai dovanoja galimybę pažinti, atrasti, prideda patirties. Kiekvienos mokyklos istorija susideda iš šimtų ir tūkstančių mažesnių istorijų, kurias rašė ir teberašo buvę bei esami mokiniai, dirbę ir tebedirbantys mokytojai.

Vartydami metraštį, dokumentus, bandome sudėlioti gimnazijai vadovavusių ir dirbusių pedagogų sąrašą.

Nuo 1981 m.

Vardas, pavardė Kada dirbo Mokomieji dalykai, pareigos
Eivydas Špokas nuo 1981 dailė
Algimantas Dieninis nuo 1981 fizinis lavinimas
Roma Pužienė 1981-1999 pradinių klasių dalykai
Genovaitė Žukauskienė 1981-2014 geografija, ekonomika
Aurelija Barzdienė 1981-2014 chemija
Gražina Bertulienė 1984-2008 pradinių klasių dalykai
Antanina Galinienė 1986-2013 pradinių klasių dalykai
Osvaldas Vaičys 1988-2007 lietuvių kalba, direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Aušra Statulevičienė 1988-2015 pradinių klasių dalykai, pailgintos dienos grupės auklėtoja
Irena Vaičienė 1989-2010 pradinių klasių dalykai
Stasė Šakalienė 1990-2009 pradinių klasių dalykai
Milda Markulienė 1990-2011 prancūzų kalba
Stanislovas Stankevičius 1991-1993 matematika, mokyklos direktorius
Meilutė Močiškytė 1993-2007 bitininkų būrelio vadovė
Eugenijus Raugas 1995-2008 dailė
Edita Palivanaitė 1997-2017 tikyba
Gintautas Kuzma 1997-2021 direktorius, matematika
Vilius Paradnikas 1999-2011 informatika
Rytis Pivoriūnas 2000-2009 etika, papildomasis ugdymas
Sigitas Latėnas 2002-2006 jaunųjų šaulių būrelio vadovas
Jovita Matulytė 2006-2009 anglų kalba

Kiti

Vardas, pavardė Kada dirbo Mokomieji dalykai, pareigos
Virginijus Daukantas   fizinis lavinimas
Zita Gaulienė iki 1979 biologija
Jonas Girčys   darbai
Danutė Gutauskienė   biologija
Adelė Ingaunienė   pradinių klasių dalykai
Ivanova   rusų kalba ir literatūra
Jurijus Ivanovas   fizinis lavinimas
Ričardas Kazlauskas   fizika
Aldona Kazlauskienė   matematika
Petras Kvedaras   muzika
Veronika Petrauskaitė-Kvedarienė   prancūzų kalba
Genė Lipavičienė   pradinių klasių dalykai
Juozas Lunius   fizika
Dargiras Macijauskas   istorija
Egidijus Malakauskas   dailė
Birutė Makarskienė   pradinių klasių dalykai
Linas Malcius   rusų kalba (žinoma, kad dirbo 1964-1968 m.)
Elžbieta Markelytė   prancūzų kalba
Mikašius   fizinis lavinimas
Elena Nenėnaitė 1978 pradinių klasių dalykai
Laima Ničiporuk 1978 pradinių klasių dalykai
Danutė Puodžiūnienė   matematika
Vanda Ragėnienė 1978 lietuvių kalba ir literatūra
Janina Stasiškienė   pradinių klasių dalykai
Laima Tubelytė-Kriukelienė   dailė
Saulius Truklica   mašinų-traktorių vairavimo instruktorius
Bernadeta Urbelytė   lietuvių kalba ir literatūra
Algimanta Vapsvienė 1978 lietuvių kalba
Stasys Vasiliauskas   karinis rengimas
Gediminas Vidrickas   mašinų-traktorių vairavimo instruktorius
Zabulionytė   matematika
Mečislava Žilienė 1978 rusų kalba(?), pradinių klasių dalykai

1961-1980 m.

Vardas, pavardė Kada dirbo Mokomieji dalykai, pareigos
Jadvyga Mališauskienė 1961-1970 mokyklos direktorė
Danutė Stankevičienė nuo 1961 biologija
Leokadija Malcienė nuo 1963 rusų kalba ir literatūra
Stefanija Sinicienė nuo 1963

istorija, vyr. pionierių vadovė, direktoriaus pavaduotoja

mokymo-auklėjimo reikalams

Raimondas Gapšys 1964-2004 dailė, braižyba, meno istorija, 1993-1999 m. mokyklos direktorius
Aldona Gapšienė 1965-2007 fizika
Antanas Galvelis nuo 1968

biologija, vokiečių k., direktoriaus pavaduotojas

mokymo-auklėjimo reikalams

Elena Dilbienė nuo 1968 prancūzų kalba
Teresė Rezienė nuo 1968 pradinių klasių dalykai, matematika
Laima Venclovienė nuo 1968 prancūzų kalba
Janina Kaškauskienė nuo 1968 muzika
Zoja Maksimova 1970-1972 rusų kalba ir literatūra
Juzė Drūteikienė nuo 1970 lietuvių kalba ir literatūra
Ona Šutaitė nuo 1970 pradinių klasių dalykai
Jonas Vaitonis 1970-1991 matematika, fizika, mokyklos direktorius
Vaclova Vaitonienė nuo 1970 lietuvių kalba ir literatūra
Rožė Močiškienė 1971-1984 pradinių klasių dalykai
Birutė (Pipinytė ) Laurinavičienė 1971-1979 prancūzų k., istorija, vyr. pionierių vadovė
Janina Raugienė nuo 1972 pradinių klasių dalykai
Stanislova Makauskienė 1972-2000 matematika
Aldona (Banienė) Leščinskienė 1972-2010 rusų kalba ir literatūra, etika
Klaudija Jasiūnienė nuo 1973 rusų kalba ir literatūra
Genė Dainytė 1972-1977 geografija ir fizinis lavinimas
Janina Sirtautaitė-Steponavičienė nuo 1974  
Taisa Balkovskaja 1974-1979 rusų kalba ir literatūra
Vladas Kupšys 1975-1981 fizinis lavinimas
Regina Kupšienė 1976-1981 fizinis lavinimas
Valentina Namajūnienė 1977-1986 rusų kalba ir literatūra
Alvydas Kurtinaitis 1977-1979 dailė
Regina Kurtinaitienė 1977-1979 dailė
Aleksandra Šimkutė-Norbutienė 1979-1981 dailė
Petras Urbonas nuo 1980 fizinis lavinimas
Irina Vuškan nuo 1980 rusų kalba ir literatūra
Arūnas Augutis 1980-1985 dailė
Genadijus Kovaliovas 1980-2013 darbai, technologijos, dailė

1941-1960 m.

Vardas, pavardė Kada dirbo Mokomieji dalykai, pareigos
Stasė Kizevičienė 1943-1971 rusų kalba ir literatūra
Teofilė Puodžiuvienė nuo 1944 rusų kalba ir literatūra, vėliau pradinių klasių dalykai
Bronė Kudarauskienė nuo 1945 gamtos mokslai, aritmetika, fizika, darbai
Vanda Majauskaitė-Traškinienė nuo 1945 istorija
Juozas Kudarauskas nuo 1946 gamtos mokslai
Teresė Nenėnienė nuo 1946 pradinių klasių dalykai
Leonas Markelis 1947-1957 pradinių klasių dalykai, matematika
Fabijonas Ruseckas nuo 1948 matematika, direktoriaus pavaduotojas mokymo-auklėjimo reikalams
Jonas Valentinavičius 1948-1953 mokyklos direktorius
Vytautas Strioga 1950-1984 lietuvių kalba
Aldona Širvinskienė nuo 1951 pradinių klasių dalykai
Vanda Juškienė nuo 1951 pradinių klasių dalykai
Stasys Juška nuo 1951 istorija
Albina Rapolienė nuo 1951 pradinių klasių dalykai
Antanina Zalatuchina nuo 1952 rusų kalba
Valė Valkiūnienė nuo 1952 gamta, geografija
Vytautas Zabiela nuo 1952 istorija, konstitucija, fizinis lavinimas
Algimantas Urbanas nuo 1953 fizinis lavinimas
Algirdas Pratkelis nuo 1953  
Bronė Petrulionytė nuo 1953 prancūzų kalba
Vytautas Gedvila nuo 1953 fizinis lavinimas
Ona Drebulytė-Kanapeckienė nuo 1953 prancūzų kalba
Bronė Vilutytė-Kuzmienė nuo 1953 pradinių klasių dalykai
Leokadija Katinaitė nuo 1953 lietuvių kalba ir literatūra
Eliolija Dubinskaitė nuo 1954 rusų kalba
Jonas Survila 1954-1960 mokyklos direktorius
Leonas Vaitiekūnas  nuo 1954 matematika
Vanda Lašaitė nuo 1954 lietuvių kalba ir literatūra
Henrikas Merkys nuo 1954 rusų kalba ir literatūra
Aldona Pajadaitė nuo 1955 muzika
Jadvyga Bausytė nuo 1955 pradinių klasių dalykai, vyr. pionierių vadovė
Zenonas Damaška nuo 1955 lietuvių kalba ir literatūra
Janina Jankauskaitė nuo 1955 fizika, matematika
Janina Matačiūnaitė-Savicienė nuo 1955 gamtos mokslai, geografija
Albina Čižienė nuo 1955 prancūzų kalba
Anelė Šocienė nuo 1956 matematika
Janina Subačienė nuo 1956 gamtos mokslai, geografija
Natalija Volkovaitė nuo 1956 vyr. pionierių vadovė
Eugenija Vainienė nuo 1956 istorija
Genovaitė Kemešienė nuo 1956 pradinių klasių dalykai
Birutė Nenėnaitė nuo 1956 lietuvių kalba ir literatūra, bibliotekininkė
Valerija Balonoškaitė nuo 1957 fizinis auklėjimas
Veronika Dainytė nuo 1957 pradinių klasių dalykai
Virginija Šiniauskaitė nuo 1957 braižyba ir piešimas
Nijolė Suinienė nuo 1957 pradinių klasių dalykai
Genovaitė Diržytė 1958-1971 matematika
Mindaugas Jurgelis nuo 1958 pavaduotojas mokymo-auklėjimo reikalams, pradinių klasių dalykai
Felicija Dijokienė 1959-1981 chemija
Zofija Vilytė 1959-1988 istorija
Petras Dijokas 1960-1979 geografija
Liuda Ruseckienė 1960-1970 lietuvių kalba ir literatūra
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45