Aktualijos
...metai kaip paukščiai, rudenį išskrenda, tik atgal negrįžta.