Turinio auditas

76%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2023-12-05 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Mokytojų pareigybiniai aprašai

Administratorius
52 2023-12-05 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Trūksta 2021 m., I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos.

Administratorius
53 2023-12-05 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Administratorius
55 2023-12-05 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, ataskaitas, įvykdytus, vykdomus, planuojamus pirkimus ir pan.
Arba pateikite nuorodą, kur galima būtų pasiekti šią informaciją.

Administratorius
107 2023-12-05 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Trūksta 2021 m., I ketvirčio finansinės ataskaitos.

Administratorius
114 2023-12-05 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.

Administratorius
135 2023-12-05 Specialiojo ugdymo skyrius Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (skyriaus vadovas/pavaduotoja).
Paslaugos aprašymą - ne ištrauką iš tvarkos aprašo ar ugdymo plano, o žmogišką paslaugos aprašymą.
T.y. kas, kodėl, kada gali kreiptis dėl šios paslaugos, kaip ji yra vykdoma ir pan., kad suprastų paprastas žmogus.
Su paslauga susijusius dokumentus, jeigu tokie yra.
Kitą reikalingą informaciją.

Administratorius
155 2023-12-05 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Dar ne visi pareigybės aprašymai.

Administratorius
157 2023-12-05 Ikimokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą - ne ištrauką iš tvarkos aprašo ar ugdymo plano, o žmogišką paslaugos aprašymą.
T.y. kas, kodėl, kada gali kreiptis dėl šios paslaugos, kaip ji yra vykdoma ir pan., kad suprastų paprastas žmogus.

 

Administratorius
158 2023-12-05 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Atsakingo asmens (Jelena Budzilienė) darbo valandas, kontaktinį el. paštą bei tel. nr., pareigybės aprašą.
Paslaugos aprašymą - ne ištrauką iš tvarkos aprašo ar ugdymo plano, o žmogišką paslaugos aprašymą.
T.y. kas, kodėl, kada gali kreiptis dėl šios paslaugos, kaip ji yra vykdoma ir pan., kad suprastų paprastas žmogus.

Administratorius
175 2023-12-05 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Administratorius
211 2023-12-05 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
178 2023-12-05 Baigusieji mūsų mokyklą Neutrali

Sukelta iki 58 laidos 2004 m., klausti ar dar toliau kelti archyvą

https://www.buga.dusetos.lm.lt/index.php/apie-mus/praeityje/baigusieji-musu-mokykla

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-12-05 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų

k) Laikmatį sukonfigingti
 

Administratorius
2 2023-12-05 Administracija Bendrieji reikalavimai

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems vadovams
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
 

Administratorius
6 2023-12-05 Struktūra ir kontaktai Neutrali Administratorius
7 2023-12-05 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti mokytojų tarybos sąrašas.
Jeigu mokytojų tarybą sudaro visi pedagoginiai mokyklos darbuotojai - taip ir parašykite, tik nurodykite pirmininką/pavaduotoją/sekretorių, jei tokie yra.

Administratorius
8 2023-12-05 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Administratorius
9 2023-12-05 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Administratorius
11 2023-12-05 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Administratorius
18 2023-12-05 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Neformaliojo švietimo veiklų tvarkarašį.

 

Administratorius
19 2023-12-05 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Administratorius
21 2023-12-05 Psichologas Bendrieji reikalavimai Administratorius
22 2023-12-05 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Administratorius
23 2023-12-05 Visuomenės sveikatos specialistas Bendrieji reikalavimai Administratorius
27 2023-12-05 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Administratorius
28 2023-12-05 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą, suprantamą paprastam žmogui.
Informaciją apie maitinimą teikiančią įmonę, kontaktus.
Naujus valgiaraščius, jeigu keitėsi.

Administratorius
30 2023-12-05 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą (ką nuomojate, kokios kainos ir pan.)
Su paslauga susijusius dokumentus, kainoraštį, užimtumo tvarkarašį, tvarkos aprašą ar pan.

Administratorius
34 2023-12-05 Ugdymas Neutrali Administratorius
35 2023-12-05 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Administratorius
41 2023-12-05 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Administratorius
43 2023-12-05 Aktualu mokiniams Neutrali Administratorius
44 2023-12-05 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Administratorius
45 2023-12-05 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Administratorius
46 2023-12-05 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Administratorius
47 2023-12-05 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Administratorius
54 2023-12-05 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Administratorius
56 2023-12-05 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Administratorius
57 2023-12-05 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai Administratorius
62 2023-12-05 Gimnazija Neutrali Administratorius
63 2023-12-05 Vizija, misija, filosofija Neutrali Administratorius
68 2023-12-05 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Administratorius
74 2023-12-05 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Administratorius
77 2023-12-05 Versija neįgaliesiems Neutrali Administratorius
78 2023-12-05 Svetainės medis Neutrali Administratorius
79 2023-12-05 Apie gimnaziją Neutrali Administratorius
81 2023-12-05 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.

Administratorius
82 2023-12-05 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Administratorius
83 2023-12-05 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Administratorius
86 2023-12-05 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Administratorius
104 2023-12-05 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Administratorius
118 2023-12-05 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar ta pati sudėtis nuo 2018 metų ir užtenka tik pakeisti į 2022 metus?

Administratorius
129 2023-12-05 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Administratorius
130 2023-12-05 Slapukų politika Neutrali Administratorius
134 2023-12-05 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Administratorius
145 2023-12-05 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Pagal rastą dokumentą turite tokį auto, tai reikia užpildyti lenetelę.

Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Administratorius
156 2023-12-05 Turinio auditas Neutrali Administratorius
159 2023-12-05 Logopedas Bendrieji reikalavimai Administratorius
160 2023-12-05 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Administratorius
161 2023-12-05 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos , vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Administratorius
162 2023-12-05 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Administratorius
163 2023-12-05 Savivalda Neutrali Administratorius
166 2023-12-05 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Administratorius
167 2023-12-05 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Administratorius
168 2023-12-05 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Administratorius
171 2023-12-05 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Administratorius
172 2023-12-05 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Administratorius
174 2023-12-05 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
 

Administratorius
176 2023-12-05 Covid-19 Neutrali

Peržiūrėti

Administratorius
177 2023-12-05 Mokytojo padėjėjas Bendrieji reikalavimai Administratorius
179 2023-12-05 XVI gimnazijos laida. 2020 m. Neutrali Administratorius
180 2023-12-05 XV gimnazijos laida. 2019 m. Neutrali Administratorius
181 2023-12-05 XIV gimnazijos laida. 2018 m. Neutrali Administratorius
182 2023-12-05 XIII gimnazijos laida. 2017 m. Neutrali Administratorius
183 2023-12-05 XII gimnazijos laida. 2016 m. Neutrali Administratorius
184 2023-12-05 XI gimnazijos laida. 2015 m. Neutrali Administratorius
185 2023-12-05 X gimnazijos laida. 2014 m. Neutrali Administratorius
186 2023-12-05 IX gimnazijos laida. 2013 m. Neutrali Administratorius
187 2023-12-05 VIII gimnazijos laida. 2012 m. Neutrali Administratorius
188 2023-12-05 VII gimnazijos laida. 2011 m. Neutrali Administratorius
189 2023-12-05 VI gimnazijos laida. 2010 m. Neutrali Administratorius
190 2023-12-05 V gimnazijos laida. 2009 m. Neutrali Administratorius
191 2023-12-05 IV gimnazijos laida. 2008 m. Neutrali Administratorius
192 2023-12-05 III gimnazijos laida. 2007 m. Neutrali Administratorius
193 2023-12-05 II gimnazijos laida. 2006 m. Neutrali Administratorius
194 2023-12-05 I gimnazijos laida. 2005 m. Neutrali Administratorius
195 2023-12-05 Dirbę pedagogai Neutrali

Padėsi psl. kur reikia

Administratorius
196 2023-12-05 Veiklos įsivertinimas Neutrali

Padėti psl. kur reikia

Administratorius
197 2023-12-05 Projektas „Kokybės krepšelis“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis Neutrali

Viešinimo straipsnius perkelti: https://www.buga.dusetos.lm.lt/images/stories/dokumentai/finansai/kokybes_krepselis/viesinimas.pdf

Administratorius
198 2023-12-05 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Administratorius
199 2023-12-05 Gimnazijos mokyklinio autobuso tvarkaraščiai Neutrali Administratorius
201 2023-12-05 Mokiniams Neutrali

Nuoroda pagrindinė https://www.buga.dusetos.lm.lt/index.php/dokumentai/mokiniams

Šito turinio nekėliau ten atsidarius dar 7 pozicijų Iš 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo parašysi kaip sukelsiu

Šito turinio nekėliau ten atsidarius dar 12 pozicijų  Iš 2021-2022 mokslo metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo

 

Administratorius
203 2023-12-05 Tėvams Neutrali

Čia gausi sutvarkyti su navigacijomis, gal dar pakoreguoti.

Administratorius
204 2023-12-05 Mokinių pažangumas ir lankomumas Neutrali

Peržiūrėti ir padėti psl. kur reikia

Administratorius
205 2023-12-05 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ataskaita Neutrali Administratorius
206 2023-12-05 Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaitos Neutrali Administratorius
208 2023-12-05 laikinas Neutrali Administratorius
209 2023-12-05 Ataskaitos Neutrali Administratorius
210 2023-12-05 Konsultavimasis su visuomene Neutrali Administratorius
212 2023-12-05 Pranešėjų apsauga Neutrali Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
32 2023-12-05 1,2% parama Neutrali

Reikia, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Informacija apie 1,2 proc. lėšas

Lėšų likutis 2021 m. sausio 1 d x Eur

Gauta 1,2 proc. 2020 metais x Eur

Administratorius
87 2023-12-05 Kiti darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Čia jau kažko perdaug, padėkite atrinkti.
 

Administratorius
217 2023-12-05 Integruotas projektas „Pažinkime Dusetas“ Neutrali Administratorius
218 2023-12-05 XVII gimnazijos laida. 2021 m. Neutrali Administratorius
219 2023-12-05 XVIII gimnazijos laida. 2022 m. Neutrali Administratorius
220 2023-12-05 Pristatymas: projekto „Sėkmės istorija“ Neutrali Administratorius
221 2023-12-05 Pradinis ugdymas Neutrali Administratorius
222 2023-12-05 Pagrindinio ugdymo I dalis Neutrali Administratorius
223 2023-12-05 Pagrindinio ugdymo II dalis Neutrali Administratorius
224 2023-12-05 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Administratorius
225 2023-12-05 Projektas „RoboNet“ Neutrali Administratorius
226 2023-12-05 Įsigyti vadovėliai Neutrali Administratorius
227 2023-12-05 Reagavimo į patyčias atmintinė Neutrali Administratorius
228 2023-12-05 XIX gimnazijos laida. 2023 m. Neutrali Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-12-05 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų

k) Laikmatį sukonfigingti
 

Administratorius
2 2023-12-05 Administracija Bendrieji reikalavimai

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems vadovams
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
 

Administratorius
4 2023-12-05 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Mokytojų pareigybiniai aprašai

Administratorius
6 2023-12-05 Struktūra ir kontaktai Neutrali Administratorius
7 2023-12-05 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti mokytojų tarybos sąrašas.
Jeigu mokytojų tarybą sudaro visi pedagoginiai mokyklos darbuotojai - taip ir parašykite, tik nurodykite pirmininką/pavaduotoją/sekretorių, jei tokie yra.

Administratorius
8 2023-12-05 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Administratorius
9 2023-12-05 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Administratorius
11 2023-12-05 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Administratorius
18 2023-12-05 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Neformaliojo švietimo veiklų tvarkarašį.

 

Administratorius
19 2023-12-05 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Administratorius
21 2023-12-05 Psichologas Bendrieji reikalavimai Administratorius
22 2023-12-05 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Administratorius
23 2023-12-05 Visuomenės sveikatos specialistas Bendrieji reikalavimai Administratorius
27 2023-12-05 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Administratorius
28 2023-12-05 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą, suprantamą paprastam žmogui.
Informaciją apie maitinimą teikiančią įmonę, kontaktus.
Naujus valgiaraščius, jeigu keitėsi.

Administratorius
30 2023-12-05 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą (ką nuomojate, kokios kainos ir pan.)
Su paslauga susijusius dokumentus, kainoraštį, užimtumo tvarkarašį, tvarkos aprašą ar pan.

Administratorius
32 2023-12-05 1,2% parama Neutrali

Reikia, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Informacija apie 1,2 proc. lėšas

Lėšų likutis 2021 m. sausio 1 d x Eur

Gauta 1,2 proc. 2020 metais x Eur

Administratorius
34 2023-12-05 Ugdymas Neutrali Administratorius
35 2023-12-05 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Administratorius
41 2023-12-05 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Administratorius
43 2023-12-05 Aktualu mokiniams Neutrali Administratorius
44 2023-12-05 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Administratorius
45 2023-12-05 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Administratorius
46 2023-12-05 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Administratorius
47 2023-12-05 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Administratorius
52 2023-12-05 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Trūksta 2021 m., I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos.

Administratorius
53 2023-12-05 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Administratorius
54 2023-12-05 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Administratorius
55 2023-12-05 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, ataskaitas, įvykdytus, vykdomus, planuojamus pirkimus ir pan.
Arba pateikite nuorodą, kur galima būtų pasiekti šią informaciją.

Administratorius
56 2023-12-05 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Administratorius
57 2023-12-05 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai Administratorius
62 2023-12-05 Gimnazija Neutrali Administratorius
63 2023-12-05 Vizija, misija, filosofija Neutrali Administratorius
68 2023-12-05 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Administratorius
74 2023-12-05 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Administratorius
77 2023-12-05 Versija neįgaliesiems Neutrali Administratorius
78 2023-12-05 Svetainės medis Neutrali Administratorius
79 2023-12-05 Apie gimnaziją Neutrali Administratorius
81 2023-12-05 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.

Administratorius
82 2023-12-05 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Administratorius
83 2023-12-05 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Administratorius
86 2023-12-05 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Administratorius
87 2023-12-05 Kiti darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Čia jau kažko perdaug, padėkite atrinkti.
 

Administratorius
104 2023-12-05 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Administratorius
107 2023-12-05 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Trūksta 2021 m., I ketvirčio finansinės ataskaitos.

Administratorius
114 2023-12-05 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.

Administratorius
118 2023-12-05 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar ta pati sudėtis nuo 2018 metų ir užtenka tik pakeisti į 2022 metus?

Administratorius
129 2023-12-05 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Administratorius
130 2023-12-05 Slapukų politika Neutrali Administratorius
134 2023-12-05 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Administratorius
135 2023-12-05 Specialiojo ugdymo skyrius Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (skyriaus vadovas/pavaduotoja).
Paslaugos aprašymą - ne ištrauką iš tvarkos aprašo ar ugdymo plano, o žmogišką paslaugos aprašymą.
T.y. kas, kodėl, kada gali kreiptis dėl šios paslaugos, kaip ji yra vykdoma ir pan., kad suprastų paprastas žmogus.
Su paslauga susijusius dokumentus, jeigu tokie yra.
Kitą reikalingą informaciją.

Administratorius
145 2023-12-05 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Pagal rastą dokumentą turite tokį auto, tai reikia užpildyti lenetelę.

Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Administratorius
155 2023-12-05 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Dar ne visi pareigybės aprašymai.

Administratorius
156 2023-12-05 Turinio auditas Neutrali Administratorius
157 2023-12-05 Ikimokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą - ne ištrauką iš tvarkos aprašo ar ugdymo plano, o žmogišką paslaugos aprašymą.
T.y. kas, kodėl, kada gali kreiptis dėl šios paslaugos, kaip ji yra vykdoma ir pan., kad suprastų paprastas žmogus.

 

Administratorius
158 2023-12-05 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Atsakingo asmens (Jelena Budzilienė) darbo valandas, kontaktinį el. paštą bei tel. nr., pareigybės aprašą.
Paslaugos aprašymą - ne ištrauką iš tvarkos aprašo ar ugdymo plano, o žmogišką paslaugos aprašymą.
T.y. kas, kodėl, kada gali kreiptis dėl šios paslaugos, kaip ji yra vykdoma ir pan., kad suprastų paprastas žmogus.

Administratorius
159 2023-12-05 Logopedas Bendrieji reikalavimai Administratorius
160 2023-12-05 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Administratorius
161 2023-12-05 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos , vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Administratorius
162 2023-12-05 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Administratorius
163 2023-12-05 Savivalda Neutrali Administratorius
166 2023-12-05 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Administratorius
167 2023-12-05 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Administratorius
168 2023-12-05 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Administratorius
171 2023-12-05 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Administratorius
172 2023-12-05 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Administratorius
174 2023-12-05 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
 

Administratorius
175 2023-12-05 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Administratorius
176 2023-12-05 Covid-19 Neutrali

Peržiūrėti

Administratorius
177 2023-12-05 Mokytojo padėjėjas Bendrieji reikalavimai Administratorius
178 2023-12-05 Baigusieji mūsų mokyklą Neutrali

Sukelta iki 58 laidos 2004 m., klausti ar dar toliau kelti archyvą

https://www.buga.dusetos.lm.lt/index.php/apie-mus/praeityje/baigusieji-musu-mokykla

Administratorius
179 2023-12-05 XVI gimnazijos laida. 2020 m. Neutrali Administratorius
180 2023-12-05 XV gimnazijos laida. 2019 m. Neutrali Administratorius
181 2023-12-05 XIV gimnazijos laida. 2018 m. Neutrali Administratorius
182 2023-12-05 XIII gimnazijos laida. 2017 m. Neutrali Administratorius
183 2023-12-05 XII gimnazijos laida. 2016 m. Neutrali Administratorius
184 2023-12-05 XI gimnazijos laida. 2015 m. Neutrali Administratorius
185 2023-12-05 X gimnazijos laida. 2014 m. Neutrali Administratorius
186 2023-12-05 IX gimnazijos laida. 2013 m. Neutrali Administratorius
187 2023-12-05 VIII gimnazijos laida. 2012 m. Neutrali Administratorius
188 2023-12-05 VII gimnazijos laida. 2011 m. Neutrali Administratorius
189 2023-12-05 VI gimnazijos laida. 2010 m. Neutrali Administratorius
190 2023-12-05 V gimnazijos laida. 2009 m. Neutrali Administratorius
191 2023-12-05 IV gimnazijos laida. 2008 m. Neutrali Administratorius
192 2023-12-05 III gimnazijos laida. 2007 m. Neutrali Administratorius
193 2023-12-05 II gimnazijos laida. 2006 m. Neutrali Administratorius
194 2023-12-05 I gimnazijos laida. 2005 m. Neutrali Administratorius
195 2023-12-05 Dirbę pedagogai Neutrali

Padėsi psl. kur reikia

Administratorius
196 2023-12-05 Veiklos įsivertinimas Neutrali

Padėti psl. kur reikia

Administratorius
197 2023-12-05 Projektas „Kokybės krepšelis“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis Neutrali

Viešinimo straipsnius perkelti: https://www.buga.dusetos.lm.lt/images/stories/dokumentai/finansai/kokybes_krepselis/viesinimas.pdf

Administratorius
198 2023-12-05 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Administratorius
199 2023-12-05 Gimnazijos mokyklinio autobuso tvarkaraščiai Neutrali Administratorius
201 2023-12-05 Mokiniams Neutrali

Nuoroda pagrindinė https://www.buga.dusetos.lm.lt/index.php/dokumentai/mokiniams

Šito turinio nekėliau ten atsidarius dar 7 pozicijų Iš 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo parašysi kaip sukelsiu

Šito turinio nekėliau ten atsidarius dar 12 pozicijų  Iš 2021-2022 mokslo metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo

 

Administratorius
203 2023-12-05 Tėvams Neutrali

Čia gausi sutvarkyti su navigacijomis, gal dar pakoreguoti.

Administratorius
204 2023-12-05 Mokinių pažangumas ir lankomumas Neutrali

Peržiūrėti ir padėti psl. kur reikia

Administratorius
205 2023-12-05 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ataskaita Neutrali Administratorius
206 2023-12-05 Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaitos Neutrali Administratorius
208 2023-12-05 laikinas Neutrali Administratorius
209 2023-12-05 Ataskaitos Neutrali Administratorius
210 2023-12-05 Konsultavimasis su visuomene Neutrali Administratorius
211 2023-12-05 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali Administratorius
212 2023-12-05 Pranešėjų apsauga Neutrali Administratorius
213 2023-12-05 Laikraštis „45 minutės“ Rekomendacija

Reikėtų parašyti pastraipą apie laikraščio leidybos istoriją. 

Administratorius
217 2023-12-05 Integruotas projektas „Pažinkime Dusetas“ Neutrali Administratorius
218 2023-12-05 XVII gimnazijos laida. 2021 m. Neutrali Administratorius
219 2023-12-05 XVIII gimnazijos laida. 2022 m. Neutrali Administratorius
220 2023-12-05 Pristatymas: projekto „Sėkmės istorija“ Neutrali Administratorius
221 2023-12-05 Pradinis ugdymas Neutrali Administratorius
222 2023-12-05 Pagrindinio ugdymo I dalis Neutrali Administratorius
223 2023-12-05 Pagrindinio ugdymo II dalis Neutrali Administratorius
224 2023-12-05 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Administratorius
225 2023-12-05 Projektas „RoboNet“ Neutrali Administratorius
226 2023-12-05 Įsigyti vadovėliai Neutrali Administratorius
227 2023-12-05 Reagavimo į patyčias atmintinė Neutrali Administratorius
228 2023-12-05 XIX gimnazijos laida. 2023 m. Neutrali Administratorius